Konserwacje

30 listopada br. zakończyły się prace konserwatorskie przy dziewięciu barokowych rzeźbach ołtarzowych ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Należąca do zbiorów Muzeum KUL kolekcja nowożytnej plastyki sakralnej zaliczana jest dziś do najcenniejszych w Polsce. Szereg rzeźb przypisuje się czołowym rzeźbiarzom tamtych czasów – m.in. Sebastianowi Zeislowi (czynny 1745 – około 1780) i Janowi Eliaszowi Hoffmanowi (około 1690-1751). Odrestaurowane rzeźby staną się najważniejszym elementem przyszłej ekspozycji w Muzeum KUL, a ich wysoka wartość artystyczna pozwoli zbudować narrację, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju lokalnej plastyki ołtarzowej okresu nowożytnego. Troska o dziedzictwo materialne minionych wieków szczególnie wybrzmi w setną rocznicę powstania uczelni oraz odzyskania niepodległości.

program: Wspieranie działań muzealnych
zadanie: Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap I – rzeźby ołtarzowe
czas realizacji: 15 II – 31 XII 2018
autorzy projektu: Anna Szlązak-Nowak, Krzysztof Przylicki
prace konserwatorskie: Grzegorz Gołubiak

Spis rzeźb objętych pracami konserwatorskimi:

Rzeźby apostołów św. św. Piotra (?), Jana, Bartłomieja i Andrzeja oraz nieokreślonego świętego (w inwentarzu Muzeum KUL określanego jako św. Paweł), przypisywane Sebastianowi Zeislowi (czynny 1745 – około 1780) i jego warsztatowi, 3. ćw. XVIII w.

Rzeźba św. Kazimierza Jagiellończyka, wiązana z kręgiem Jana Eliasza Hoffmana (około 1690-1751), po poł. XVIII w.

Rzeźby dwóch aniołów, dzieło nieokreślonego warsztatu puławskiego (?), po poł. XVIII w.

Rzeźba Chrystusa jako Salvatora Mundi (w inwentarzu Muzeum KUL błędnie określana jako Bóg Ojciec) łączona z krzeszowskim warsztatem Antona Dorazila (około 1695-1759), po poł. XVIII wieku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

Muzeum KUL ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap I – rzeźby ołtarzowe”.
W ramach zadania zaplanowano konserwację 9 rzeźb wykonanych w drewnie (z okresu XVII-XVIII w.), stanowiących część kolekcji zabytkowych obiektów Muzeum KUL. Jest to jedna z najcenniejszych kolekcji barokowych rzeźb ołtarzowych w Polsce. Większość spośród nich przypisywanych jest wybitnemu rzeźbiarzowi tamtych czasów – Sebastianowi Zeislowi.
Odrestaurowane rzeźby staną się najważniejszym elementem przyszłej ekspozycji w Muzeum KUL (w części poświęconej sztuce religijnej okresu baroku i rokoka). Wartość artystyczna rzeźb pozwoli zbudować narrację, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju lokalnej plastyki ołtarzowej okresu nowożytnego, a także upowszechni na dużą skalę wiedzę o artystycznej spuściźnie terenów obecnej Lubelszczyzny.
Wykonawcą konserwacji będzie pracownia konserwatorska Grzegorza Gołubiaka z Lublina.

Poniżej zestawienie rzeźb przed i po konserwacji.  Wykaz z opisami obiektów do pobrania tutaj: Wykaz rzeźb ze zbiorów Muzeum KUL poddawanych konserwacji.