Konserwacje

Muzeum KUL ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap I – rzeźby ołtarzowe”.
W ramach zadania zaplanowano konserwację 9 rzeźb wykonanych w drewnie (z okresu XVII-XVIII w.), stanowiących część kolekcji zabytkowych obiektów Muzeum KUL. Jest to jedna z najcenniejszych kolekcji barokowych rzeźb ołtarzowych w Polsce. Większość spośród nich przypisywanych jest wybitnemu rzeźbiarzowi tamtych czasów – Sebastianowi Zeislowi.
Odrestaurowane rzeźby staną się najważniejszym elementem przyszłej ekspozycji w Muzeum KUL (w części poświęconej sztuce religijnej okresu baroku i rokoka). Wartość artystyczna rzeźb pozwoli zbudować narrację, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju lokalnej plastyki ołtarzowej okresu nowożytnego, a także upowszechni na dużą skalę wiedzę o artystycznej spuściźnie terenów obecnej Lubelszczyzny.
Wykonawcą konserwacji będzie pracownia konserwatorska Grzegorza Gołubiaka z Lublina.

Poniżej zdjęcia rzeźb przed konserwacją.  Wykaz z opisami obiektów do pobrania tutaj: Wykaz rzeźb ze zbiorów Muzeum KUL poddawanych konserwacji.

Św. Bartłomiej
Św. Kazimierz Jagiellończyk
Św. Paweł
Rzeźba Anioła
Rzeźba Anioła
Św. Jan Ewangelista
Św. Andrzej
Św. Piotr
Rzeźba Boga Ojca