Konferencja w Rzymie

Miło nam poinformować, że dr hab. Agnieszka Bender, dyrektor Muzeum KUL, w dniach 5-7 grudnia 2022, wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. Il fascino di Roma, dell’Antico e dell’arte italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi Conti Lanckoroński zorganiozwanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja dotyczyła działalności naukowej i kulturalnej Karola Lanckorońskiego (1848-1933)oraz jego córki Karoliny (1898-2002), ostatnich przedstawicieli ważnej polskiej rodziny arystokratycznej ściśle związanej z Wiedniem, Lwowem i Rzymem, którzy wyróżnili się głęboką pasją do Wiecznego Miasta i kultury włoskiej.

Odzyskany blask, odsłona czwarta. Wystawa zabytków po konserwacji

W listopadzie br. zakończyły się działania konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

Na finalizację tegorocznego projektu złoży się wystawa czasowa zakonserwowanych zabytkówpt. „Odzyskany blask, odsłona czwarta” w siedzibie Muzeum KUL w dniach 1-16 grudnia br. oraz wydanie folderu dokumentującego działania konserwatorskie.

Konferencja w Warszawie

14 listopada 2022 w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rzemiosło artystyczne w muzeach i zbiorach kościelnych”, której inicjatorką oraz prelegentką była dr hab. Agnieszka Bender, dyrektor Muzeum KUL. Podczas konferencji zostały zaprezentowane najnowsze wyniki badań poświęconych często mało znanym i trudno dostępnym dziełom sztuki zdobniczej przechowywanych przez polski Kościół.Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, sala wypełniona była słuchaczami podczas każdego wykładu.

PLAN KONFERENCJI

Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

22 listopada zakończyły się prace konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

90-lecie naszego muzeum

9 października 1932 r., podczas inauguracji roku akademickiego, uroczyście otworzono Muzeum Uniwersyteckie im. ks. kanonika Jana Władzińskiego.

Jak do tego doszło i jakie losy miała placówka muzealna KUL możemy przeczytać w artykule dr Pauliny Byzdry-Kusz z Ośrodka Badań nad Dziejami KUL.

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego

Wystawa w Muzeum KUL oraz na 1 p. holu Gmachu Głównego KUL

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego to wystawa poświęcona sylwetce założyciela i pierwszego rektora KUL oraz początkom funkcjonowania uniwersytetu. Ekspozycja została przygotowana w roku 100. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego (2022), a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej Ojczyzny.

Ks. Idzi Radziszewski, 1898, fot. W. Boretti, Biblioteka Uniwersytecka KUL

Zaprezentowana na ekspozycji przedwojenna historia pierwszej lubelskiej uczelni wskazuje na wielkie znaczenie idei ks. Radziszewskiego dla rozwoju polskiej nauki. Pierwsza katolicka wszechnica stała się bowiem jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w przedwojennej Polsce, zyskując uznanie również za granicą. Sukces uczelni to zasługa wielu oddanych osób, które swoją cierpliwością i niezłomnością zdołały w trudnych czasach odradzającej się Polski powołać do życia nowoczesny uniwersytet. Prawda w Miłości (Veritas in caritate), jedno z wezwań patronalnych lubelskiej Alma Mater, wyraża ideę uniwersytetu, konsekwentnie realizowaną przez pierwszego rektora i jego następców.

Karol Jaroszyński (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”

WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO 28 PAŹDZIERNIKA 2022

Wystawa w Muzeum KUL
8 czerwca – 7 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pt. KAROL JAROSZYŃSKI (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”, która odbędzie się 8 czerwca o godz. 18:00 w Muzeum KUL. Inauguracji ekspozycji będzie towarzyszyć prezentacja książki ks. prof. Antoniego Dębińskiego oraz prof. Magdaleny Pyter „Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym”.

Ekspozycja ukazuje nietuzinkową postać Karola Jaroszyńskiego, finansisty i filantropa, jednego z założycieli Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to odsłona kolejnej części wystawy poświęconej początkom uniwersytetu.

Na wystawie zaprezentowano unikatowe materiały udostępnione przez potomka Karola – Pana Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa. Można zatem zobaczyć oryginały dokumentów, listów, plany majątków, plany finansowe oraz archiwalne zdjęcia. Obrazują one niezwykle barwny życiorys Karola Jaroszyńskiego. Ekspozycję dopełniają dokumenty dotyczące początków uczelni z Archiwum Uniwersyteckiego KUL.

Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących.

CO? GDZIE? KIEDY?

Co? Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego Gdzie? Muzeum KUL Kiedy? 03.06.2022 – 07.10.2022

Wystawa została poświęcona sylwetce założyciela i pierwszego rektora KUL oraz początkom funkcjonowania uniwersytetu. Ekspozycja została przygotowana w setną rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej Ojczyzny.

Wystawa – Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego, fot. Tomasz Koryszko/KUL

Noc Kultury

Zapraszamy do Muzeum KUL w sobotę 4 czerwca w godz. 18.00-21.00.

W ramach lubelskiej Nocy Kultury dostępna będzie wystawa „Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego”.