Odzyskany blask, odsłona cztwarta. Wystawa zabytków po konserwacji

W listopadzie br. zakończyły się działania konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

Na finalizację tegorocznego projektu złoży się wystawa czasowa zakonserwowanych zabytkówpt. „Odzyskany blask, odsłona czwarta” w siedzibie Muzeum KUL w dniach 1-16 grudnia br. oraz wydanie folderu dokumentującego działania konserwatorskie.

Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

22 listopada zakończyły się prace konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

90-lecie naszego muzeum

9 października 1932 r., podczas inauguracji roku akademickiego, uroczyście otworzono Muzeum Uniwersyteckie im. ks. kanonika Jana Władzińskiego.

Jak do tego doszło i jakie losy miała placówka muzealna KUL możemy przeczytać w artykule dr Pauliny Byzdry-Kusz z Ośrodka Badań nad Dziejami KUL.

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego

WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO 10 STYCZNIA 2023!

Wystawa w Muzeum KUL oraz na 1 p. holu Gmachu Głównego KUL
3 czerwca – 7 października 2022

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego to wystawa poświęcona sylwetce założyciela i pierwszego rektora KUL oraz początkom funkcjonowania uniwersytetu. Ekspozycja została przygotowana w roku 100. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej Ojczyzny.

Ks. Idzi Radziszewski, 1898, fot. W. Boretti, Biblioteka Uniwersytecka KUL

Zaprezentowana na ekspozycji przedwojenna historia pierwszej lubelskiej uczelni wskazuje na wielkie znaczenie idei ks. Radziszewskiego dla rozwoju polskiej nauki. Pierwsza katolicka wszechnica stała się bowiem jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w przedwojennej Polsce, zyskując uznanie również za granicą. Sukces uczelni to zasługa wielu oddanych osób, które swoją cierpliwością i niezłomnością zdołały w trudnych czasach odradzającej się Polski powołać do życia nowoczesny uniwersytet. Prawda w Miłości (Veritas in caritate), jedno z wezwań patronalnych lubelskiej Alma Mater, wyraża ideę uniwersytetu, konsekwentnie realizowaną przez pierwszego rektora i jego następców.

Karol Jaroszyński (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”

WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO 28 PAŹDZIERNIKA 2022

Wystawa w Muzeum KUL
8 czerwca – 7 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pt. KAROL JAROSZYŃSKI (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”, która odbędzie się 8 czerwca o godz. 18:00 w Muzeum KUL. Inauguracji ekspozycji będzie towarzyszyć prezentacja książki ks. prof. Antoniego Dębińskiego oraz prof. Magdaleny Pyter „Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym”.

Ekspozycja ukazuje nietuzinkową postać Karola Jaroszyńskiego, finansisty i filantropa, jednego z założycieli Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to odsłona kolejnej części wystawy poświęconej początkom uniwersytetu.

Na wystawie zaprezentowano unikatowe materiały udostępnione przez potomka Karola – Pana Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa. Można zatem zobaczyć oryginały dokumentów, listów, plany majątków, plany finansowe oraz archiwalne zdjęcia. Obrazują one niezwykle barwny życiorys Karola Jaroszyńskiego. Ekspozycję dopełniają dokumenty dotyczące początków uczelni z Archiwum Uniwersyteckiego KUL.

Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących.

CO? GDZIE? KIEDY?

Co? Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego Gdzie? Muzeum KUL Kiedy? 03.06.2022 – 07.10.2022

Wystawa została poświęcona sylwetce założyciela i pierwszego rektora KUL oraz początkom funkcjonowania uniwersytetu. Ekspozycja została przygotowana w setną rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej Ojczyzny.

Wystawa – Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego, fot. Tomasz Koryszko/KUL

Noc Kultury

Zapraszamy do Muzeum KUL w sobotę 4 czerwca w godz. 18.00-21.00.

W ramach lubelskiej Nocy Kultury dostępna będzie wystawa „Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego”.

THEATRUM SACRUM. Wystawa sztuki barokowej ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa dostępna do 20 maja 2022 w Muzeum KUL.

Nowa wystawa w Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiły do KUL. Tym samym ekspozycja wpisuje się w jubileusz 90-lecia tradycji muzealnych KUL. Założyciel muzeum uniwersyteckiego KUL ks. kan. Jan Władziński (1861-1935),  wielokroć podkreślał jak ważne jest roztaczanie opieki nad „zabytkami przeszłości” (Szanujmy przeszłość „O konserwacji zabytków”, 1920).

Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.

Wystawa KWIATY EUROPY w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

KWIATY EUROPY to kolejna prezentacja najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum KUL. Tym razem na spotkanie ze znakomitymi artystami zapraszamy do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Na wystawie w białostockim Ratuszu będzie można obejrzeć malarstwo polskie przełomu XIX i XX w. – m.in. prace Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała Malczewskiego, Stanisława Kamockiego, Władysława Skoczylasa, czy Włodzimierza Tetmajera. Wyjątkową, ważną część prezentacji zbiorów stanowi malarstwo europejskie. Na wystawie znalazły się cenne przykłady szkół: włoskiej, flamandzkiej, holenderskiej oraz niemieckiej. Ekspozycję wzbogaci prezentacja licznych wyrobów rzemiosła artystycznego – porcelany z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu, Berlinie oraz szkła ze śląskich i czeskich wytwórni.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy, które odbędzie się 11 marca 2022 r. o godz. 18:00 w Ratuszu na Rynku Kościuszki 10 w Białymstoku.

Ekspozycję będzie można oglądać do 25 września 2022 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (Ratusz, Rynek Kościuszki 10).