Mistrzowie Sztuki Europejskiej „Znani i nieznani”- ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wystawa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Termin wystawy: 7 marca – 15 sierpnia 2023 r.

Na wystawie zaprezentowano 24 wybrane  dzieła z kolekcji KUL.  Są to w większości prace mistrzów obcych m.in. przedstawicieli sztuki włoskiej, holenderskiej, flamandzkiej i niemieckiej, z których najwcześniejsze  datowane są na XVI wiek.

Pejzaż z Lotem i córkami, Marten van Valckenborch

Ponadto pokazanych zostanie 5 prac artystów polskich. Wśród prezentowanych obrazów na uwagę zasługują: Ecce Homo – dzieło niderlandzkiego naśladowcy Juana de Flandes z około 1574 r.; Sacra Conversazione – obraz wiązany z czynnym w 1. poł. XVI w. weneckim warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce; powstały po 1600 r., czy Pejzaż z Lotem i córkami pędzla przedstawiciela manieryzmu flamandzkiego – Martena van Valckenborcha, a także unikat w skali kraju namalowany na blasze XVII–wieczny flamandzki obraz Kordegarda małp – XVII-wieczna kopia obrazu Davida Teniersa Młodszego.  

THEATRUM SACRUM. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa zorganizowana w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie
Termin wystawy: 24 lutego 2023 – 24 lutego 2024

Wystawa THEATRUM SACRUM przygotowana przez Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiały do katolickiego uniwersytetu. Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.

Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Trzon prezentacji stanowią pełnoplastyczne barokowe rzeźby sakralne, które tworzą dziś jedną z największych i równocześnie najwartościowszych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce. Większość z figur powstała w puławskich pracowniach Johanna Eliasa Hoffmanna (ok. 1690-1751) i jego kontynuatorów – Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – ok. 1780) oraz Johanna Ferdinanda Kargiera (czynny ok. 1743-1785). Do KUL przekazane zostały w 1956 r. za zgodą Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zbiorów przy Ministerstwie Kultury i Sztuk.

Intrygujące odkrycie!

Wrocławska głowa figury św. Anny z kaplicy Hochberga odnalazła się…. w zbiorach Muzeum KUL. Do tej pory nie było wiadomo, że rzeźba, która trafiła w 1956 r. do zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dłuta znakomitego artysty śląskiego Johanna Georga Urbansky’ego, działającego w 1 . poł. XVIII w.

O odnalezionym fragmencie rzeźby, o losach wrocławskich zabytków i o identyfikacji głowy św. Anny ze zbiorów muzealnych KUL, w artykule: „Intrygujące!” pisze dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Głowa św. Anny, zbiory Muzem KUL, dar Kurii Archidiecezjalej we Wrocławiu z 1956 r., fot. Ireneusz Marciszuk

Konferencja w Rzymie

Miło nam poinformować, że dr hab. Agnieszka Bender, dyrektor Muzeum KUL, w dniach 5-7 grudnia 2022, wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. Il fascino di Roma, dell’Antico e dell’arte italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi Conti Lanckoroński zorganiozwanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja dotyczyła działalności naukowej i kulturalnej Karola Lanckorońskiego (1848-1933)oraz jego córki Karoliny (1898-2002), ostatnich przedstawicieli ważnej polskiej rodziny arystokratycznej ściśle związanej z Wiedniem, Lwowem i Rzymem, którzy wyróżnili się głęboką pasją do Wiecznego Miasta i kultury włoskiej.