THEATRUM SACRUM. Wystawa sztuki barokowej ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa dostępna do 20 maja 2022 w Muzeum KUL.

Nowa wystawa w Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiły do KUL. Tym samym ekspozycja wpisuje się w jubileusz 90-lecia tradycji muzealnych KUL. Założyciel muzeum uniwersyteckiego KUL ks. kan. Jan Władziński (1861-1935),  wielokroć podkreślał jak ważne jest roztaczanie opieki nad „zabytkami przeszłości” (Szanujmy przeszłość „O konserwacji zabytków”, 1920).

Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.

Wystawa KWIATY EUROPY w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

KWIATY EUROPY to kolejna prezentacja najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum KUL. Tym razem na spotkanie ze znakomitymi artystami zapraszamy do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Na wystawie w białostockim Ratuszu będzie można obejrzeć malarstwo polskie przełomu XIX i XX w. – m.in. prace Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała Malczewskiego, Stanisława Kamockiego, Władysława Skoczylasa, czy Włodzimierza Tetmajera. Wyjątkową, ważną część prezentacji zbiorów stanowi malarstwo europejskie. Na wystawie znalazły się cenne przykłady szkół: włoskiej, flamandzkiej, holenderskiej oraz niemieckiej. Ekspozycję wzbogaci prezentacja licznych wyrobów rzemiosła artystycznego – porcelany z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu, Berlinie oraz szkła ze śląskich i czeskich wytwórni.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy, które odbędzie się 11 marca 2022 r. o godz. 18:00 w Ratuszu na Rynku Kościuszki 10 w Białymstoku.

Ekspozycję będzie można oglądać do 25 września 2022 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (Ratusz, Rynek Kościuszki 10).

Muzeum KUL otrzymało kolejną dotację na konserwację zabytków

Matka Boża z Dzieciątkiem, pracownia śląska; ok. 1500; dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z 1956 r.

Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację Muzeum KUL w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, na zadanie „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL” (jeden z najwyżej ocenionych wniosków).

Celem obecnego zadania będzie konserwacja pięciu zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum KUL: trzech gotyckich rzeźb śląskich, jednej ludowej o nieokreślonej proweniencji, powstałej w okresie nowożytnym oraz XVIII-wiecznego krucyfiksu –luksusowej pamiątki z pielgrzymki do Ziemi Świętej. O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL.

100-lecie śmierci ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego (1871-1922)

22 lutego mija 100 lat od śmierci założyciela i pierwszego rektora KUL – ks. prof. Idziego Radziszewskiego. Z tej okazji Muzeum KUL wraz z Ośrodkiem Badań nad Dziejami KUL przygotowało okolicznościową wystawę, którą tworzą pamiątki po ks. Radziszewskim. Można je obejrzeć na 1. piętrze holu Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wśród eksponatów zgromadzonych w gablotach znajdują się: obrus i łyżeczka z monogramami ks. Idziego Radziszewskiego, darowane przez wnuczkę siostry pierwszego rektora. Na uwagę zasługują pasy ks. Radziszewskiego, które trafiły na KUL także ze zbiorów rodzinnych. Ponadto wyeksponowano archiwalne fotografie, rękopis ks. Idziego, czy brewiarz, z którego korzystał. Wystawę dopełnia gipsowe popiersie założyciela KUL, dłuta rzeźbiarza Franciszka Deca z 1925 r.  Pokaz opatrzony jest tekstem opracowanym przez dr hab. Irenę Wodzianowską, kierownika Ośrodka Badań nad Dziejami KUL.

Ekspozycja jest zapowiedzią większej wystawy, zaplanowanej w maju br. (organizowanej wraz Ośrodkiem Badań nad Dziejami KUL  oraz Towarzystwem Przyjaciół KUL), która ma upamiętnić nie tylko pierwszego rektora KUL, ale także początki naszej uczelni, a tym samym akademickiego Lublina.

Setna rocznica śmierci założyciela pierwszej lubelskiej uczelni jest okazją do przypomnienia sylwetki tego niezwykłego człowieka,  „który siłą swej woli i pracowitości stworzył jedną z pierwszych uczelni w przedwojennej Polsce oraz pierwszy w Europie środkowo-wschodniej katolicki uniwersytet”.

Oprowadzanie kuratorskie na wystawie NORWID. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem…”

Zapraszamy na spotkanie z kurator dr Edytą Chlebowską na wystawie NORWID. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem…” w Muzeum KUL.
Oprowadzanie będzie miało miejsce w czwartek, 27 stycznia, o godz. 15.00. To już ostatnia okazja wysłuchania niezwykle ciekawych opowieści o Cyprianie Norwidzie. Przypominamy, że wystawa kończy się 31 stycznia! Serdecznie zapraszamy!

Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Życzenia

[…] Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się — między ludzi wszedł Mistrz wiekuisty
I do historii, która wielkich zdarzeń czeka,
Dołączył biografię każdego człowieka,
Do epoki — dzień każdy, każdą dnia godzinę,
A do słów umiejętnych — wnętrzną słów przyczynę,
To jest intencję serca… Więc zstąpił sam na dno,
Zawładnął, nie jak króle i uczeni władną. […]

C. Norwid, Rzecz o wolności słowa, 1871 r.

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia życzy zespół Muzeum KUL.

Giovanni Bonati (1635-1681) przypisywany, Matka Boża z Dzieciątkiem, lata 60. XVIII w., olej na płótnie, zbiory Muzeum KUL

Cenny dar dla Muzeum KUL

W grudniu br. zbiory Muzeum KUL wzbogaciły się o dwie cenne pamiątki związane z założycielem i pierwszym rektorem Uniwersytetu – ks. Idzim Radziszewskim. Obrus i łyżeczka z monogramami rektora zostały przekazane za pośrednictwem dr hab. Ireny Wodzianowskiej z Ośrodka Badań Nad Dziejami KUL. Pamiątki podarowała wnuczka jego młodszej siostry, Pani Grażyna Kapuścińska. Serdecznie dziękujemy.

Fot. Muzeum KUL

Muzeum KUL – co, gdzie, kiedy?

Co? Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem” Gdzie? Muzeum KUL Kiedy? 28.11.2021 – 31.01.2022

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Norwida, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury, 28 października br. w Muzeum KUL zostanie otwarta wystawa zatytułowana Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Na ekspozycji w Muzeum KUL zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt oryginalnych prac plastycznych Norwida: rysunków, akwarel i grafik oraz jeden rękopis, a towarzyszyć im będzie literacki komentarz ich twórcy. Większość obiektów pochodzi z kolekcji prywatnych, znanych wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów.

Prelekcja dr. Krzysztofa Przylickiego na wystawie „Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL, odsłona trzecia”

7 grudnia 2021 r. odbyła się prelekcja dr. Krzysztofa Przylickiego, dyrektora Muzeum KUL. Wykład dotyczący historii rzeźb oraz efektów prac konserwatorsko-restauratorskich towarzyszył wystawie „Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL, odsłona trzecia”.

W listopadzie br. zakończyły się prace konserwatorskie przy osiemnastu barokowych rzeźbach ołtarzowych ze zbiorów Muzeum KUL, dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe”.

Zapraszamy do obejrzenia prelekcji.