Mistrzowie Sztuki Europejskiej „Znani i nieznani”- ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Wystawa w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Termin wystawy: 7 marca – 15 sierpnia 2023 r.

Na wystawie zaprezentowano 24 wybrane  dzieła z kolekcji KUL.  Są to w większości prace mistrzów obcych m.in. przedstawicieli sztuki włoskiej, holenderskiej, flamandzkiej i niemieckiej, z których najwcześniejsze  datowane są na XVI wiek.

Pejzaż z Lotem i córkami, Marten van Valckenborch

Ponadto pokazanych zostanie 5 prac artystów polskich. Wśród prezentowanych obrazów na uwagę zasługują: Ecce Homo – dzieło niderlandzkiego naśladowcy Juana de Flandes z około 1574 r.; Sacra Conversazione – obraz wiązany z czynnym w 1. poł. XVI w. weneckim warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce; powstały po 1600 r., czy Pejzaż z Lotem i córkami pędzla przedstawiciela manieryzmu flamandzkiego – Martena van Valckenborcha, a także unikat w skali kraju namalowany na blasze XVII–wieczny flamandzki obraz Kordegarda małp – XVII-wieczna kopia obrazu Davida Teniersa Młodszego.  

THEATRUM SACRUM. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa zorganizowana w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie
Termin wystawy: 24 lutego 2023 – 24 lutego 2024

Wystawa THEATRUM SACRUM przygotowana przez Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiały do katolickiego uniwersytetu. Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.

Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Trzon prezentacji stanowią pełnoplastyczne barokowe rzeźby sakralne, które tworzą dziś jedną z największych i równocześnie najwartościowszych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce. Większość z figur powstała w puławskich pracowniach Johanna Eliasa Hoffmanna (ok. 1690-1751) i jego kontynuatorów – Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – ok. 1780) oraz Johanna Ferdinanda Kargiera (czynny ok. 1743-1785). Do KUL przekazane zostały w 1956 r. za zgodą Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zbiorów przy Ministerstwie Kultury i Sztuk.

Intrygujące odkrycie!

Wrocławska głowa figury św. Anny z kaplicy Hochberga odnalazła się…. w zbiorach Muzeum KUL. Do tej pory nie było wiadomo, że rzeźba, która trafiła w 1956 r. do zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dłuta znakomitego artysty śląskiego Johanna Georga Urbansky’ego, działającego w 1 . poł. XVIII w.

O odnalezionym fragmencie rzeźby, o losach wrocławskich zabytków i o identyfikacji głowy św. Anny ze zbiorów muzealnych KUL, w artykule: „Intrygujące!” pisze dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Głowa św. Anny, zbiory Muzem KUL, dar Kurii Archidiecezjalej we Wrocławiu z 1956 r., fot. Ireneusz Marciszuk

Konferencja w Rzymie

Miło nam poinformować, że dr hab. Agnieszka Bender, dyrektor Muzeum KUL, w dniach 5-7 grudnia 2022, wzięła udział w międzynarodowej konferencji pt. Il fascino di Roma, dell’Antico e dell’arte italiana nella vita scientifica e collezionistica degli ultimi Conti Lanckoroński zorganiozwanej przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja dotyczyła działalności naukowej i kulturalnej Karola Lanckorońskiego (1848-1933)oraz jego córki Karoliny (1898-2002), ostatnich przedstawicieli ważnej polskiej rodziny arystokratycznej ściśle związanej z Wiedniem, Lwowem i Rzymem, którzy wyróżnili się głęboką pasją do Wiecznego Miasta i kultury włoskiej.

Odzyskany blask, odsłona czwarta. Wystawa zabytków po konserwacji

W listopadzie br. zakończyły się działania konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

Na finalizację tegorocznego projektu złoży się wystawa czasowa zakonserwowanych zabytkówpt. „Odzyskany blask, odsłona czwarta” w siedzibie Muzeum KUL w dniach 1-16 grudnia br. oraz wydanie folderu dokumentującego działania konserwatorskie.

Konferencja w Warszawie

14 listopada 2022 w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rzemiosło artystyczne w muzeach i zbiorach kościelnych”, której inicjatorką oraz prelegentką była dr hab. Agnieszka Bender, dyrektor Muzeum KUL. Podczas konferencji zostały zaprezentowane najnowsze wyniki badań poświęconych często mało znanym i trudno dostępnym dziełom sztuki zdobniczej przechowywanych przez polski Kościół.Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, sala wypełniona była słuchaczami podczas każdego wykładu.

PLAN KONFERENCJI

Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

22 listopada zakończyły się prace konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.