Cenny dar dla Muzeum KUL

W grudniu br. zbiory Muzeum KUL wzbogaciły się o dwie cenne pamiątki związane z założycielem i pierwszym rektorem Uniwersytetu – ks. Idzim Radziszewskim. Obrus i łyżeczka z monogramami rektora zostały przekazane za pośrednictwem dr hab. Ireny Wodzianowskiej z Ośrodka Badań Nad Dziejami KUL. Pamiątki podarowała wnuczka jego młodszej siostry, Pani Grażyna Kapuścińska. Serdecznie dziękujemy.

Fot. Muzeum KUL

Muzeum KUL – co, gdzie, kiedy?

Co? Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem” Gdzie? Muzeum KUL Kiedy? 28.11.2021 – 31.01.2022

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Norwida, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury, 28 października br. w Muzeum KUL zostanie otwarta wystawa zatytułowana Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Na ekspozycji w Muzeum KUL zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt oryginalnych prac plastycznych Norwida: rysunków, akwarel i grafik oraz jeden rękopis, a towarzyszyć im będzie literacki komentarz ich twórcy. Większość obiektów pochodzi z kolekcji prywatnych, znanych wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów.

Prelekcja dr. Krzysztofa Przylickiego na wystawie „Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL, odsłona trzecia”

7 grudnia 2021 r. odbyła się prelekcja dr. Krzysztofa Przylickiego, dyrektora Muzeum KUL. Wykład dotyczący historii rzeźb oraz efektów prac konserwatorsko-restauratorskich towarzyszył wystawie „Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL, odsłona trzecia”.

W listopadzie br. zakończyły się prace konserwatorskie przy osiemnastu barokowych rzeźbach ołtarzowych ze zbiorów Muzeum KUL, dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe”.

Zapraszamy do obejrzenia prelekcji.

Wystawa „Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL, odsłona trzecia”

W listopadzie br. zakończyły się prace konserwatorskie przy osiemnastu barokowych rzeźbach ołtarzowych ze zbiorów Muzeum KUL, dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe”.

reż. Damian Bieniek, Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL

Na finalizację tegorocznego projektu złoży się wystawa czasowa zakonserwowanych rzeźb pt. „Odzyskany blask. Barokowe rzeźby ołtarzowe ze zbiorów Muzeum KUL, odsłona trzecia” w siedzibie Muzeum KUL w dniach 1-17 grudnia br. oraz wydanie folderu dokumentującego działania konserwatorskie. Wystawie towarzyszy prelekcja dotycząca historii rzeźb oraz efektów prac konserwatorsko-restauratorskich, którą wygłosi dr Krzysztof Przylicki, 7 grudnia o godz. 14.00. Na wystawę i prelekcję – wstęp wolny!

Zakończenie prac konserwatorskich w ramach zadania „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe”.

17 listopada br. zakończyły się prace konserwatorskie przy osiemnastu barokowych rzeźbach ołtarzowych ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego (zadanie: „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe”).

Wystawa NORWID. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem…”

Michał Szweycer, Portret Cypriana Norwida, ok. 1856, fotokopia ze zbiorów Biblioteki Narodowej (przed 1930, nr inw. F.43), retusz A. Cedro

Termin wystawy: 28 października 2021 – 31 stycznia 2022
Miejsce: Muzeum KUL

24 września 2021 r. przypadła dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury. Muzeum KUL, Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL oraz Fundacja Museion Norwid pragnąc włączyć się w obchody Jubileuszu poprzez organizację wystawy zatytułowanej Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”.

Wystawa HARMONY w Żelazowej Woli

Wystawa fotografii Marcina Ryczka, której współorganizatorem jest Muzeum KUL, została zorganizowana z okazji XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Prezentowana jest w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w i Parku Żelazowej Woli od 22 października 2021 do 5 czerwca 2022 r.