Konferencja naukowa “Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych otrzymało wsparcie konferencji naukowych na rok 2020 oraz 2021. W dniach 22-23 października 2020 r. w Kielcach zostanie zorganizowana konferencja naukowa “Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”. Natomiast kolejna już międzynarodowa konferencja pt.: “Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki” – Academic heritage for the future of science” odbędzie się w dniach 19-22 października 2021 r. w Warszawie. Muzeum KUL bierze udział w projekcie “Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”.

Projekt “Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki” dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.