Odzyskany blask, odsłona czwarta. Wystawa zabytków po konserwacji

W listopadzie br. zakończyły się działania konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

Na finalizację tegorocznego projektu złoży się wystawa czasowa zakonserwowanych zabytkówpt. „Odzyskany blask, odsłona czwarta” w siedzibie Muzeum KUL w dniach 1-16 grudnia br. oraz wydanie folderu dokumentującego działania konserwatorskie.

Konferencja w Warszawie

14 listopada 2022 w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rzemiosło artystyczne w muzeach i zbiorach kościelnych”, której inicjatorką oraz prelegentką była dr hab. Agnieszka Bender, dyrektor Muzeum KUL. Podczas konferencji zostały zaprezentowane najnowsze wyniki badań poświęconych często mało znanym i trudno dostępnym dziełom sztuki zdobniczej przechowywanych przez polski Kościół.Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, sala wypełniona była słuchaczami podczas każdego wykładu.

PLAN KONFERENCJI

Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

22 listopada zakończyły się prace konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.