Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

Informujemy o możliwości bezpłatnego:

– użyczania rzeźb na wystawy czasowe do innych placówek muzealnych (ewentualna wypożyczająca placówka zobowiązana jest do eksponowania rzeźb również nieodpłatnie)

 – udostępniania rzeźb oraz ich fotografii do kwerend oraz opracowań naukowych

 – włączania rzeźb do wszelkich publikacji naukowych oraz popularnonaukowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *