Intrygujące odkrycie!

Wrocławska głowa figury św. Anny z kaplicy Hochberga odnalazła się…. w zbiorach Muzeum KUL. Do tej pory nie było wiadomo, że rzeźba, która trafiła w 1956 r. do zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dłuta znakomitego artysty śląskiego Johanna Georga Urbansky’ego, działającego w 1 . poł. XVIII w.

O odnalezionym fragmencie rzeźby, o losach wrocławskich zabytków i o identyfikacji głowy św. Anny ze zbiorów muzealnych KUL, w artykule: „Intrygujące!” pisze dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Głowa św. Anny, zbiory Muzem KUL, dar Kurii Archidiecezjalej we Wrocławiu z 1956 r., fot. Ireneusz Marciszuk