THEATRUM SACRUM. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa zorganizowana w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie
Termin wystawy: 24 lutego 2023 – 24 lutego 2024

Wystawa THEATRUM SACRUM przygotowana przez Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiały do katolickiego uniwersytetu. Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.

Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Trzon prezentacji stanowią pełnoplastyczne barokowe rzeźby sakralne, które tworzą dziś jedną z największych i równocześnie najwartościowszych kolekcji nowożytnej plastyki ołtarzowej w Polsce. Większość z figur powstała w puławskich pracowniach Johanna Eliasa Hoffmanna (ok. 1690-1751) i jego kontynuatorów – Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – ok. 1780) oraz Johanna Ferdinanda Kargiera (czynny ok. 1743-1785). Do KUL przekazane zostały w 1956 r. za zgodą Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zbiorów przy Ministerstwie Kultury i Sztuk.

Intrygujące odkrycie!

Wrocławska głowa figury św. Anny z kaplicy Hochberga odnalazła się…. w zbiorach Muzeum KUL. Do tej pory nie było wiadomo, że rzeźba, która trafiła w 1956 r. do zbiorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dłuta znakomitego artysty śląskiego Johanna Georga Urbansky’ego, działającego w 1 . poł. XVIII w.

O odnalezionym fragmencie rzeźby, o losach wrocławskich zabytków i o identyfikacji głowy św. Anny ze zbiorów muzealnych KUL, w artykule: „Intrygujące!” pisze dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Głowa św. Anny, zbiory Muzem KUL, dar Kurii Archidiecezjalej we Wrocławiu z 1956 r., fot. Ireneusz Marciszuk