Kierunek sztuka. Sztuka polska XIX-XX w. ze zbiorów Muzeum KUL

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze – miejsce kolejnej wystawy ze zbiorów Muzeum KUL, fot. Krzysztof Przylicki

Upowszechnianie zbiorów należy do podstawowych zadań muzeów. Będąc w posiadaniu tak cennych muzealiów, od kilku lat prowadzimy wzmożoną aktywność w tym zakresie. W obliczu braku odpowiednich przestrzeni wystawienniczych od początku postawieni byliśmy przed wyborem – albo pokazywać zbiory w ramach wystaw czasowych poza swoją siedzibą, albo trzymać je w niedostępnych osobom postronnym magazynach. Zwyciężyła pierwsza opcja. Wystawy ze zbiorów muzealnych KUL organizowane są regularnie od 2012 r. Każda z nich ma jednak indywidualny rys, często dostosowany do charakteru miejsca, w którym są pokazywane.

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, fot. Robert Główczyk

Kolejnym punktem na naszej mapie jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Nazwa mogłaby sugerować, że instytucja ta koncentruje się głównie na gromadzeniu tkanin, narzędzi i maszyn tkackich, w rzeczywistości niemałą część jej zbiorów stanowi sztuka dawna, w tym kolekcja unikatowych przedmiotów z dawnego gabinetu osobliwości, założonego przy kamiennogórskim Kościele Łaski. To tutaj znajduje się zabytek absolutnie wyjątkowy – paleta malarska Michaela Willmanna (1630–1706), wybitnego malarza doby baroku w Europie Środkowej, określanego często mianem śląskiego Rembrandta, którego dzieła można oglądać do 4 października br. na wielkiej monograficznej wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Paleta malarska Michaela Willmanna ze zbiorów Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, fot. Krzysztof Przylicki