90-lecie naszego muzeum

9 października 1932 r., podczas inauguracji roku akademickiego, uroczyście otworzono Muzeum Uniwersyteckie im. ks. kanonika Jana Władzińskiego.

Jak do tego doszło i jakie losy miała placówka muzealna KUL możemy przeczytać w artykule dr Pauliny Byzdry-Kusz z Ośrodka Badań nad Dziejami KUL.

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego

Uwaga! Wystawa przedłużona do 23 marca 2023!

Wystawa w Muzeum KUL oraz na 1 p. holu Gmachu Głównego KUL
3 czerwca – 7 października 2022 r.

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego to wystawa poświęcona sylwetce założyciela i pierwszego rektora KUL oraz początkom funkcjonowania uniwersytetu. Ekspozycja została przygotowana w roku 100. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego (2022), a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej Ojczyzny.

Ks. Idzi Radziszewski, 1898, fot. W. Boretti, Biblioteka Uniwersytecka KUL

Zaprezentowana na ekspozycji przedwojenna historia pierwszej lubelskiej uczelni wskazuje na wielkie znaczenie idei ks. Radziszewskiego dla rozwoju polskiej nauki. Pierwsza katolicka wszechnica stała się bowiem jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w przedwojennej Polsce, zyskując uznanie również za granicą. Sukces uczelni to zasługa wielu oddanych osób, które swoją cierpliwością i niezłomnością zdołały w trudnych czasach odradzającej się Polski powołać do życia nowoczesny uniwersytet. Prawda w Miłości (Veritas in caritate), jedno z wezwań patronalnych lubelskiej Alma Mater, wyraża ideę uniwersytetu, konsekwentnie realizowaną przez pierwszego rektora i jego następców.

Karol Jaroszyński (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”

WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO 28 PAŹDZIERNIKA 2022

Wystawa w Muzeum KUL
8 czerwca – 7 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pt. KAROL JAROSZYŃSKI (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”, która odbędzie się 8 czerwca o godz. 18:00 w Muzeum KUL. Inauguracji ekspozycji będzie towarzyszyć prezentacja książki ks. prof. Antoniego Dębińskiego oraz prof. Magdaleny Pyter „Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym”.

Ekspozycja ukazuje nietuzinkową postać Karola Jaroszyńskiego, finansisty i filantropa, jednego z założycieli Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to odsłona kolejnej części wystawy poświęconej początkom uniwersytetu.

Na wystawie zaprezentowano unikatowe materiały udostępnione przez potomka Karola – Pana Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa. Można zatem zobaczyć oryginały dokumentów, listów, plany majątków, plany finansowe oraz archiwalne zdjęcia. Obrazują one niezwykle barwny życiorys Karola Jaroszyńskiego. Ekspozycję dopełniają dokumenty dotyczące początków uczelni z Archiwum Uniwersyteckiego KUL.

Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących.