Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego

Uwaga! Wystawa przedłużona do 23 marca 2023!

Wystawa w Muzeum KUL oraz na 1 p. holu Gmachu Głównego KUL
3 czerwca – 7 października 2022 r.

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego to wystawa poświęcona sylwetce założyciela i pierwszego rektora KUL oraz początkom funkcjonowania uniwersytetu. Ekspozycja została przygotowana w roku 100. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego (2022), a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej Ojczyzny.

Ks. Idzi Radziszewski, 1898, fot. W. Boretti, Biblioteka Uniwersytecka KUL

Zaprezentowana na ekspozycji przedwojenna historia pierwszej lubelskiej uczelni wskazuje na wielkie znaczenie idei ks. Radziszewskiego dla rozwoju polskiej nauki. Pierwsza katolicka wszechnica stała się bowiem jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w przedwojennej Polsce, zyskując uznanie również za granicą. Sukces uczelni to zasługa wielu oddanych osób, które swoją cierpliwością i niezłomnością zdołały w trudnych czasach odradzającej się Polski powołać do życia nowoczesny uniwersytet. Prawda w Miłości (Veritas in caritate), jedno z wezwań patronalnych lubelskiej Alma Mater, wyraża ideę uniwersytetu, konsekwentnie realizowaną przez pierwszego rektora i jego następców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *