Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego

Wystawa będzie składać się z dwóch części. W siedzibie Muzeum KUL – poprzez oryginalne fotografie, dokumenty i pamiątki – ukazana zostanie sylwetka ks. Radziszewskiego oraz początki uczelni, wraz utworzonym w 1922 r. Towarzystwem Uniwersytetu Lubelskiego (od 1934 r. przyjmuje nazwę Towarzystwo Przyjaciół KUL). Powojenna historia TP KUL swoje rozwinięcie otrzyma w drugiej części ekspozycji pn. „KUL i Przyjaciele” zlokalizowanej na 1 p. holu Gmachu Głównego KUL.

Projekt powołania stowarzyszenia wysunął założyciel lubelskiej uczelni, ks. Idzi Radziszewski jeszcze w 1918 r., jednak do utworzenia Towarzystwa doszło dzięki staraniom jego następcy, o. Jacka Woronieckiego, cztery lata później. Ówczesny rektor postanowił zebrać wszystkich tych, którym na sercu leżało dobro bardzo młodej, ale niezwykle potrzebnej katolickiej wszechnicy. Dzięki temu Towarzystwo Przyjaciół KUL stało się pełnoprawnym stowarzyszeniem i zaczęło pełnić funkcję mecenasa uniwersytetu. Od stu lat troszczy się nie tylko o materialne wsparcie KUL, ale także o szerzenie idei Katolickiego Uniwersytetu. Szczególną troską otacza studentów – dla nich działają programy stypendialne, ponadto mogą brać udział w szkoleniach, pielgrzymkach i innych przedsięwzięciach. TP KUL współpracuje również z Absolwentami KUL, wspiera organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych na Uniwersytecie.

Budynek KUL przed 1939 r., Biblioteka Uniwersytecka KUL

Wystawa pod patronatem honorowym JE Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego

Kuratorzy wystawy: dr hab. Irena Wodzianowska (Ośrodek Badań nad Dziejami KUL), ks. dr Filip Krauze (Towarzystwo Przyjaciół KUL)

Organizatorzy wystawy: Ośrodek Badań nad Dziejami KUL, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Muzeum KUL, Biblioteka Uniwersytecka KUL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *