100-lecie śmierci ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego (1871-1922)

22 lutego mija 100 lat od śmierci założyciela i pierwszego rektora KUL – ks. prof. Idziego Radziszewskiego. Z tej okazji Muzeum KUL wraz z Ośrodkiem Badań nad Dziejami KUL przygotowało okolicznościową wystawę, którą tworzą pamiątki po ks. Radziszewskim. Można je obejrzeć na 1. piętrze holu Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wśród eksponatów zgromadzonych w gablotach znajdują się: obrus i łyżeczka z monogramami ks. Idziego Radziszewskiego, darowane przez wnuczkę siostry pierwszego rektora. Na uwagę zasługują pasy ks. Radziszewskiego, które trafiły na KUL także ze zbiorów rodzinnych. Ponadto wyeksponowano archiwalne fotografie, rękopis ks. Idziego, czy brewiarz, z którego korzystał. Wystawę dopełnia gipsowe popiersie założyciela KUL, dłuta rzeźbiarza Franciszka Deca z 1925 r.  Pokaz opatrzony jest tekstem opracowanym przez dr hab. Irenę Wodzianowską, kierownika Ośrodka Badań nad Dziejami KUL.

Ekspozycja jest zapowiedzią większej wystawy, zaplanowanej w maju br. (organizowanej wraz Ośrodkiem Badań nad Dziejami KUL  oraz Towarzystwem Przyjaciół KUL), która ma upamiętnić nie tylko pierwszego rektora KUL, ale także początki naszej uczelni, a tym samym akademickiego Lublina.

Setna rocznica śmierci założyciela pierwszej lubelskiej uczelni jest okazją do przypomnienia sylwetki tego niezwykłego człowieka,  „który siłą swej woli i pracowitości stworzył jedną z pierwszych uczelni w przedwojennej Polsce oraz pierwszy w Europie środkowo-wschodniej katolicki uniwersytet”.