Wystawa KWIATY EUROPY w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

KWIATY EUROPY to kolejna prezentacja najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów Muzeum KUL. Tym razem na spotkanie ze znakomitymi artystami zapraszamy do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Na wystawie w białostockim Ratuszu będzie można obejrzeć malarstwo polskie przełomu XIX i XX w. – m.in. prace Jacka Malczewskiego i jego syna Rafała Malczewskiego, Stanisława Kamockiego, Władysława Skoczylasa, czy Włodzimierza Tetmajera. Wyjątkową, ważną część prezentacji zbiorów stanowi malarstwo europejskie. Na wystawie znalazły się cenne przykłady szkół: włoskiej, flamandzkiej, holenderskiej oraz niemieckiej. Ekspozycję wzbogaci prezentacja licznych wyrobów rzemiosła artystycznego – porcelany z najsłynniejszych manufaktur w Miśni, Wiedniu, Berlinie oraz szkła ze śląskich i czeskich wytwórni.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy, które odbędzie się 11 marca 2022 r. o godz. 18:00 w Ratuszu na Rynku Kościuszki 10 w Białymstoku.

Ekspozycję będzie można oglądać do 25 września 2022 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (Ratusz, Rynek Kościuszki 10).

Muzeum KUL otrzymało kolejną dotację na konserwację zabytków

Matka Boża z Dzieciątkiem, pracownia śląska; ok. 1500; dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z 1956 r.

Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację Muzeum KUL w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, na zadanie „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL” (jeden z najwyżej ocenionych wniosków).

Celem obecnego zadania będzie konserwacja pięciu zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum KUL: trzech gotyckich rzeźb śląskich, jednej ludowej o nieokreślonej proweniencji, powstałej w okresie nowożytnym oraz XVIII-wiecznego krucyfiksu –luksusowej pamiątki z pielgrzymki do Ziemi Świętej. O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL.