ODCIENIE SZTUKI. Dzieła ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa w Muzeum Archidiecezji Lubelskiej – Wieży Trynitarskiej
ul. Królewska 10, Lublin
Termin: 1 maja – 31 października 2024

Wystawa w Muzeum Archidiecezji Lubelskiej – Wieży Trynitarskiej, czyli w samym sercu Lublina, ukazuje tę część zbiorów Muzeum KUL, które rzadko opuszczały magazyny muzealne bądź jeszcze nie były eksponowane! Będzie to zatem wyjątkowa okazja do obcowania z zabytkami artystycznymi lubelskiej uczelni, a także do zapoznania się z dziejami kolekcji – przede wszystkim jej twórcami i darczyńcami.

Czytaj dalej „ODCIENIE SZTUKI. Dzieła ze zbiorów Muzeum KUL”

THEATRUM SACRUM. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie
Termin: 24 lutego 2023 – 17 stycznia 2025

Wystawa THEATRUM SACRUM przygotowana przez Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiały do katolickiego uniwersytetu. Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.

Czytaj dalej „THEATRUM SACRUM. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum KUL”