THEATRUM SACRUM. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum KUL

Na uwagę zasługują dzieła rzeźbiarzy Georga Schrötera (1650-1717) i o pokolenie młodszego Antona Dorazila (około 1695-1759), powstałe w kręgu mecenatu krzeszowskich cystersów. W przypadku nadnaturalnej wielkości figury unoszącego się Chrystusa dłuta pierwszego z przytoczonych tu artystów mamy wedle wszelkiego prawdopodobieństwa do czynienia z elementem rzeźbiarskiego wystroju jednej z kaplic Drogi Krzyżowej w Krzeszowie. Owe rzeźby pochodzą z daru Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, przekazane do KUL w 1956 r.
Uzupełnieniem wystawy jest niewielki, ale ciekawy zbiór nowożytnego malarstwa. Miejsce szczególne zajmuje w nim obraz Pokłon pasterzy namalowany najprawdopodobniej w kręgu włoskiego malarza Giorgia Gandiniego del Grano (kon. XV w. – 1538) podług kompozycji genialnego Antonia Allegriego da Correggio. Mocno zniszczone dzieło poddane zostało w ostatnich latach bardzo złożonym pracom konserwatorskim. Ponadto prezentowane są obrazy przedstawiające wizerunki św. Antoniego oraz św. Jana Kantego oraz karpacka ikona św. Jerzego.

Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Ekspozycję dopełniają cztery figury gotyckie Madonn z Dzieciątkiem, gotycka szafa ołtarzowa oraz unikatowy XVIII-wieczny krucyfiks wykładany macicą perłową – luksusowa pamiątka z pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Zabytki, które trafiły do zbiorów KUL, w większości zachowały się w formie częściowych destruktów, z ubytkami elementów rzeźbiarskich i warstw wykończeniowych. Przeprowadzona została konserwacja zachowawcza, która nie zmierzała do ukrycia zniszczeń, a miała wydobyć i podkreślić wartości historyczne, artystyczne, dokumentacyjne i estetyczne.

Miejsce wystawy: Muzeum Regionalne w Krasnymstawie,
ul. Piłsudskiego 5 A, 22-300 Krasnystaw

Wernisaż wystawy: 24 lutego 2023 r. , godz. 12.00

Kuratorzy wystawy: Anna Szlązak-Nowak, Katarzyna Szumlak (Muzeum KUL) oraz Maja Wal (Muzeum Regionalne w Krasnymstawie)

Wystawa przedłużona do 17 stycznia 2025!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *