THEATRUM SACRUM. Wystawa sztuki barokowej ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa dostępna do 20 maja 2022 w Muzeum KUL.

Nowa wystawa w Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiły do KUL. Tym samym ekspozycja wpisuje się w jubileusz 90-lecia tradycji muzealnych KUL. Założyciel muzeum uniwersyteckiego KUL ks. kan. Jan Władziński (1861-1935),  wielokroć podkreślał jak ważne jest roztaczanie opieki nad „zabytkami przeszłości” (Szanujmy przeszłość „O konserwacji zabytków”, 1920).

Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.