THEATRUM SACRUM. Wystawa sztuki barokowej ze zbiorów Muzeum KUL

Zabytki, które trafiły do zbiorów KUL, w większości zachowały się w formie częściowych destruktów, z ubytkami elementów rzeźbiarskich i warstw wykończeniowych. Przeprowadzona została więc konserwacja zachowawcza, która nie zmierzała do ukrycia zniszczeń, a miała wydobyć i podkreślić wartości historyczne, artystyczne, dokumentacyjne i estetyczne.   

Dopełnieniem ekspozycji jest pięć wytypowanych w tym roku do konserwacji obiektów. Są to m.in. gotyckie figury Madonn z Dzieciątkiem i unikatowy XVIII-wieczny krucyfiks wykładany macicą perłową – luksusowa pamiątka z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Konserwacje zlecane przez Muzeum KUL są pokłosiem współpracy z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Katedrą Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK w Toruniu, a także wynikiem uzyskania trzech dotacji (czwarta w realizacji) z projektów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część odnowionych dzieł to także zlecenia komercyjne.

THEATRUM SACRUM w Muzeum KUL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *