Konserwacja obrazu “Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny”

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny, 2. połowa XVIII wieku, stan w trakcie konserwacji, fragment z twarzą Matki Boskiej w trakcie usuwania przemalowań. Fot. Katarzyna Dobrzańska, 2019

Prace konserwatorskie przy dwóch osiemnastowiecznych obrazach ołtarzowych pochodzących z kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Sernikach, obecnie należących do kolekcji Muzeum KUL, rozpoczęły się w 2016 roku. Według tradycji obrazy miał namalować Jan Bogumił Plersch (1732-1817), malarz znany głównie dzięki malowidłom ściennym i dekoracyjnym, wykonanym m.in. w Łazienkach i we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wyjątkowy dar dla Muzeum KUL

Dzięki uprzejmości Profesora Stefana Sawickiego, teoretyka i historyka literatury oraz wieloletniego pracownika KUL, zbiory Muzeum KUL wzbogaciły się o cenne dokumenty związane ze św. Janem Pawłem II. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, że to właśnie nam przypadło zaopiekować się pamiątkami po Ojcu Świętym. Panu Profesorowi bardzo dziękujemy za okazane zaufanie.