Idea muzeum

Podstawową misją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zapisaną w Statucie KUL, jest „prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. Ta idea, sformułowana przez założycieli uniwersytetu, niezmiennie od niemal 100 lat określa cele jego działalności, a czynne i twórcze uczestnictwo w kulturze jest tej działalności istotną częścią. W ten obszar wpisuje się udostępnianie szerokiej publiczności zbiorów sztuki KUL.

Kolekcja sztuki KUL powstała w wyniku połączenia niezwykłej hojności i wielkiego zaufania kolekcjonerów do katolickiego uniwersytetu. Posiadanie tak cennych zbiorów stanowi powód do dumy, ale też duże wyzwanie. Depozyt zaufania donatorów zobowiązuje bowiem do prowadzenia zakrojonej na szeroką skalę działalności popularyzatorskiej i naukowej.

W związku z przypadającym na 2018 r. jubileuszem 100-lecia KUL podjęliśmy działania mające na celu stworzenie w murach uczelni profesjonalnej przestrzeni ekspozycyjnej, w której rozbłysną pełnym blaskiem nasze uniwersyteckie skarby. Pierwszym krokiem w realizacji zamierzeń było ustanowienie z dn. 1 września 2016 r. Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Uniwersyteckiego Jana Pawła II. Według przyjętej strategii ma mieć ono charakter wielodziałowy, tzn. będzie połączeniem zbiorów historyczno-archiwalnych, archeologicznych, artystycznych i bibliotecznych, miejscem spotkań wszystkich generacji – swoistą „areną” do aktywnego spędzania czasu, miejscem organizacji czasowych wystaw tematycznych, a także laboratorium dydaktyczno-badawczym, w którym pracownicy naukowi uniwersytetu prowadzić będą zajęcia ze studentami etc.

Działalność nowego Muzeum zainaugurowana została wystawą 100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL w Zamku Królewskim w Warszawie (13 października 2016 – 31 stycznia 2017), na której zaprezentowane zostały wybitne dzieła sztuki przekazane naszej uczelni przez hojnych darczyńców, pasjonatów sztuki i instytucje.