Odzyskany blask, odsłona czwarta. Wystawa zabytków po konserwacji

O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL. Krytyczny stan zachowania zabytków zobligował muzeum do pilnej interwencji konserwatorskiej. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w uniwersyteckim nauczaniu o rozwoju sztuki okresu średniowiecza i nowożytności.

Matka Boża z Dzieciątkiem
pracownia śląska; ok. 1500 (fragm.)

Konserwowane rzeźby gotyckie są wybitnymi przykładami średniowiecznej rzeźby polskiej. Do zbiorów muzealnych KUL trafiły wraz z 23 innymi przykładami średniowiecznej i nowożytnej plastyki śląskiej jako dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej w 1956 r. Pochodzący z  XVIII w. krucyfiks wykonany z drewna oliwnego, wysadzany macicą perłową i kością słoniową, zdaje się być prawdziwą perełką w polskich zbiorach – kwerenda wykazała istnienie zaledwie kilku sztuk.

Krucyfiks
pracownie franciszkańkie w Jerozolimie lub Betlejem, XVIII w.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *