Publikacje

Ex Thesauro Universitatis. Katalog prac na papierze ze zbiorów muzealnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(kat. wyst. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 13.09–25.10.2015), Lublin 2015.

Redakcja naukowa i opracowanie: dr Krzysztof Przylicki
Projekt graficzny: Anna Kowalczyk
Format: 30 x 21 cm
Oprawa miękka, ss. 96
ISBN 978-83-8061-158-0
Wydawca: Wydawnictwo KUL

Jerzy Turnau (1869-1925). Ars e[t] terra, (kat. wyst. Muzeum KUL, 3.06 -10.07.2017; Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, 17.07-6.08.2017), Lublin 2017

Autorzy: Anna Szlązak, Krzysztof Przylicki
Projekt graficzny: Anna Kowalczyk
Format: 30 x 22 cm
Oprawa twarda, ss. 136
ISBN 978-83-8061-438-3
Wydawca: Wydawnictwo KUL

Kolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiała. Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni, (kat. wyst., Muzeum KUL, 27.10.2017 – 17.06.2018), Lublin 2017

Opracowanie: Anna Szlązak, Krzysztof Przylicki
Projekt graficzny: Anna Kowalczyk
Format: 22,5 x 22,5 cm
Oprawa miękka, ss. 36
ISBN 978-83-8061-463-5
Wydawca: Muzeum KUL