Kolejne rzeźby w konserwacji!

Rzeźby te staną się elementem przyszłej stałej ekspozycji w Muzeum KUL – w części poświęconej sztuce religijnej okresu baroku i rokoka.
Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju plastykiokresu nowożytnego – upowszechni na dużą skalę wiedzę o artystycznej spuściźnie terenów obecnej Lubelszczyzny i pozwoli wpisać ją w szerszy kontekst sztuki środkowoeuropejskiej, a także elementem edukacji dla studentów, księży i opiekunów zabytków w zakresie ich ochrony i konserwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *