Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap II – rzeźby ołtarzowe


Uniwersytecka kolekcja nowożytnej plastyki ołtarzowej należy do najcenniejszych w Polsce. W ramach zadania zaplanowano konserwację pięciu XVIII-wiecznych rzeźb wykonanych w drewnie. Cztery z nich przypisywane są Janowi Eliaszowi Hoffmanowi (około 1690-1751) i jego warsztatowi, natomiast piąta nieokreślonej pracowni śląskiej. Odrestaurowane rzeźby staną się – obok figur apostołów i aniołów Jana Sebastiana Zeisla (czynny 1745 – około 1780) najważniejszym elementem przyszłej stałej ekspozycji w Muzeum KUL w części poświęconej sztuce religijnej okresu baroku i rokoka. Wartość artystyczna rzeźb pozwoli zbudować narrację, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju lokalnej plastyki ołtarzowej okresu nowożytnego, a także upowszechni na dużą skalę wiedzę o artystycznej spuściźnie terenów obecnej Lubelszczyzny. Wykonawcą konserwacji będzie pracownia Konserwacja Dzieł Sztuki – mgr Grzegorz Gołubiak z Lublina.

program: Wspieranie działań muzealnych
zadanie: Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap II – rzeźby ołtarzowe
czas realizacji: 25 III – 31 XII 2019
autorzy projektu: dr Krzysztof Przylicki
prace konserwatorskie: Konserwacja Dzieł Sztuki – mgr Grzegorz Gołubiak

Spis rzeźb objętych pracami konserwatorskimi:

Jan Eliasz Hoffman (około 1690-1751), Ewa przy drzewie poznania dobra i zła, lata 30. XVIII w., rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona, drewno, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie, złoto płatkowe, wys. 177 cm, przekaz z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce w 1956 r., nr inw. MU KUL III-1554


Jan Eliasz Hoffman (około 1690-1751), nieokreślona święta lub personifikacja, lata 30. XVIII w., rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona, drewno, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie, złoto płatkowe, wys. 182 cm, przekaz z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce z 1956 r., nr inw. MU KUL III-1555


Jan Eliasz Hoffman (około 1690-1751), nieokreślony święty w stroju biskupim, lata 50. XVIII w., rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona, drewno, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie, złoto płatkowe, wys. 181 cm, przekaz z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce z 1956 r., nr inw. MU KUL III-1556


Jan Eliasz Hoffman (około 1690-1751), Św. Jan Chrzciciel, lata 30. XVIII w., rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona, drewno, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie, złoto płatkowe, wys. 175 cm, przekaz z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce z 1956 r., nr inw. MU KUL III-1686


Warsztat nieokreślony, Archanioł Michał, XVII w., rzeźba przyścienna, od tyłu wydrążona, drewno, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie, złoto płatkowe, wys. 127 cm, przekaz z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce z 1956 r., nr inw. MU KUL III-354

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *