Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe

Celem zadania jest konserwacja 18 nowożytnych rzeźb ołtarzowych w drewnie ze zbiorów Muzeum KUL, które z uwagi na wartości artystyczne, estetyczne i historyczne stanowią kluczowy element przyszłej stałej ekspozycji Muzeum KUL (w części poświęconej sztuce religijnej). Wybór podyktowany jest wysoką klasą artystyczną zabytków, a równocześnie ich bardzo złym stanem zachowania, obligującym do pilnej interwencji konserwatorskiej. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju plastyki okresu nowożytnego (upowszechnianie na dużą skalę wiedzy o artystycznej spuściźnie terenów obecnej Lubelszczyzny w szerszym kontekście sztuki środkowoeuropejskiej), a także elementem edukacji studentów, księży i opiekunów zabytków w zakresie ich ochrony i konserwacji.

program: Wspieranie działań muzealnych
zadanie: Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe
czas realizacji: 11 I – 31 XII 2021 r.
autorzy projektu: dr Krzysztof Przylicki
prace konserwatorskie: Konserwacja Dzieł Sztuki – mgr Łucja Brzozowska

Artykuł niezlasztuka.net

Materiał z Radia Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *