Konserwacja obrazu „Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny”

Obraz ze sceną Ukrzyżowania był przedmiotem pracy magisterskiej Katarzyny Dobrzańskiej i Magdaleny Lentowicz na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, i był konserwowany jako pierwszy. Ze względu na bardzo zły stan zachowania obrazu weryfikacja tezy o autorstwie Plerscha nie była w tym przypadku w pełni możliwa.

Obecnie trwająca konserwacja drugiego z obrazów – przedstawienia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – być może przyniesie nowe informacje dotyczące historii powstania dzieł. Osiemnastowieczna warstwa malarska, zasłonięta przed konserwacją całkowicie przez dwudziestowieczne przemalowanie, zachowana jest w bardzo dobrym stanie. Już na obecnym etapie prac stwierdzić można, że obraz jest dziełem o wysokiej wartości artystycznej. Dalsze, szczegółowe badania będą kontynuowane.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny, 2. połowa XVIII wieku, stan przed konserwacją, obraz całkowicie przemalowany w latach 40. XX wieku. Fot. Paweł Gąsior, 2016
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny, 2. połowa XVIII wieku, stan w trakcie konserwacji, fragment z dłonią Matki Boskiej w trakcie usuwania przemalowań. Fot. Katarzyna Dobrzańska, 2019
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny, 2. połowa XVIII wieku, stan w trakcie konserwacji, fragment ze stopą Matki Boskiej oraz głową węża, po usunięciu przemalowań. Fot. Katarzyna Dobrzańska, 2019
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny, 2. połowa XVIII wieku, stan w trakcie konserwacji, po usunięciu przemalowań. Fot. Katarzyna Dobrzańska, 2019
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny, 2. połowa XVIII wieku, usuwanie przemalowań metodą mechaniczną po wcześniejszym zastosowaniu chemicznych preparatów żelowych. Fot. Katarzyna Dobrzańska, 2019

Ukrzyżowanie, 2. połowa XVIII wieku, stan przed konserwacją, widoczne przemalowania oraz liczne zniszczenia. Fot. Paweł Gąsior, 2016
Ukrzyżowanie, 2. połowa XVIII wieku, w trakcie konserwacji, usuwanie wielowarstwowych przemalowań metodami chemicznymi. Fot. Maja Potrawiak, 2016
Ukrzyżowanie, 2. połowa XVIII wieku, w trakcie konserwacji, uzupełnianie ubytków zaprawy. Fotografia ilustruje ilość i zakres ubytków. Fot. Magdalena Lentowicz, 2016
Ukrzyżowanie, 2. połowa XVIII wieku, stan w trakcie uzupełniania ubytków warstwy malarskiej i rekonstrukcji brakujących fragmentów kompozycji. Fot. Magdalena Lentowicz, 2017

Katarzyna Dobrzańska (Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *