Książ. Siedemset lat historii w sztuce jednego z trzech największych zamków w Polsce: Piastowie, Hochbergowie, III Rzesza

dr Beata Lejman – historyk sztuki o zakresie specjalizacji obejmującym: malarstwo europejskie i muzealnictwo ze szczególnym uwzględnieniem socjologii sztuki i filozofii kultury. Kustosz dyplomowany Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w którym od 2014 r. kieruje projektem „Metamorfozy zamku Książ”. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie doktoryzowała się w 1999 roku. Stypendystka: Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu (Neapol, 1990), Österreichische Austauschdienst (Wiedeń, 1994), Fundatio Lanckoroński (Rzym, 1995), Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel, 1996), Národní Knihovni (Praga, 1997), Rijksuniversiteit Leiden (Lejda, 1998). Uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowych m.in. Instytutu Herdera w Marburgu (współautorka polsko-niemieckich katalogów zabytków sztuki Śląska i Małopolski z serii Dehio-Handbuch), stały współpracownik wydawnictw Saur i de Greuter (leksykon artystów świata) oraz czasopisma „Zabytki/Heritage”. Doświadczenia zawodowe gromadziła jako asystentka scenografa w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, bibliotekarz w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, dziennikarka oraz przewodnik grup turystycznych we Włoszech oraz w Birmie, Tajlandii, Kambodży i na Ukrainie. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wielokrotnie wiceprezes d.s. naukowych oddziału Wrocławskiego. Organizatorka blisko 70 spotkań, dyskusji i prelekcji naukowych, założycielka, redaktorka i do 2014 r. administrator strony internetowej wrocławskiego oddziału SHS www.shs.wroclaw.pl. Inicjatorka i animatorka rewitalizacji historycznego parku krajobrazowego w Książu i założenia Ma Fantaisie w Wałbrzychu oraz współtwórczyni projektu Ogrody życia u Bonifratrów we Wrocławiu.

Autorka bądź redaktorka 16 książek (m.in. Philip Christian Bentum, malarz śląskiego baroku;  Willmann i inni: malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku;Malarstwo Europy Środkowej XVI-XVIII w.; Muzea Wrocławia; Metamorfozy zamku Książ; Książ od kuchni; Książ – pamiętajmy o ogrodach!; przewodnika Wrocław. Miasta dla ciekawych wydawnictwa „Wiedza i życie” i tomu poezji dla dzieci Magia obrazu wydawnictwa „Media Rodzina”) oraz blisko 200 artykułów naukowych i popularyzatorskich na temat twórców i zjawisk artystycznych w Europie i na świecie, w tym stałych rubryk z esejami o obrazach (Galeria Beaty Lejman) w czasopiśmie „Zabytki”. Kuratorka i autorka scenariuszy 17 wystaw muzealnych stałych i czasowych, współpracowała z wieloma muzeami i galeriami zagranicznymi m.in. niemieckimi, białoruskimi, hiszpańskimi, włoskimi i austriackimi.

Nagrodzona Sybillą (2012, za katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: Malarstwo Europy Środkowej XVI-XVIII w.), Weną (2015, za projekt Metamorfozy zamku Książ) oraz odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2018).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *