Książ. Siedemset lat historii w sztuce jednego z trzech największych zamków w Polsce: Piastowie, Hochbergowie, III Rzesza

dr Beata Lejman – historyk sztuki o zakresie specjalizacji obejmującym: malarstwo europejskie i muzealnictwo ze szczególnym uwzględnieniem socjologii sztuki i filozofii kultury. Kustosz dyplomowany Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w którym od 2014 r. kieruje projektem „Metamorfozy zamku Książ”. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie doktoryzowała się w 1999 roku. Stypendystka: Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu (Neapol, 1990), Österreichische Austauschdienst (Wiedeń, 1994), Fundatio Lanckoroński (Rzym, 1995), Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel, 1996), Národní Knihovni (Praga, 1997), Rijksuniversiteit Leiden (Lejda, 1998). Uczestniczy w międzynarodowych projektach naukowych m.in. Instytutu Herdera w Marburgu (współautorka polsko-niemieckich katalogów zabytków sztuki Śląska i Małopolski z serii Dehio-Handbuch), stały współpracownik wydawnictw Saur i de Greuter (leksykon artystów świata) oraz czasopisma „Zabytki/Heritage”. Doświadczenia zawodowe gromadziła jako asystentka scenografa w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, bibliotekarz w Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, dziennikarka oraz przewodnik grup turystycznych we Włoszech oraz w Birmie, Tajlandii, Kambodży i na Ukrainie. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wielokrotnie wiceprezes d.s. naukowych oddziału Wrocławskiego. Organizatorka blisko 70 spotkań, dyskusji i prelekcji naukowych, założycielka, redaktorka i do 2014 r. administrator strony internetowej wrocławskiego oddziału SHS www.shs.wroclaw.pl. Inicjatorka i animatorka rewitalizacji historycznego parku krajobrazowego w Książu i założenia Ma Fantaisie w Wałbrzychu oraz współtwórczyni projektu Ogrody życia u Bonifratrów we Wrocławiu.

Autorka bądź redaktorka 16 książek (m.in. Philip Christian Bentum, malarz śląskiego baroku;  Willmann i inni: malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku;Malarstwo Europy Środkowej XVI-XVIII w.; Muzea Wrocławia; Metamorfozy zamku Książ; Książ od kuchni; Książ – pamiętajmy o ogrodach!; przewodnika Wrocław. Miasta dla ciekawych wydawnictwa „Wiedza i życie” i tomu poezji dla dzieci Magia obrazu wydawnictwa „Media Rodzina”) oraz blisko 200 artykułów naukowych i popularyzatorskich na temat twórców i zjawisk artystycznych w Europie i na świecie, w tym stałych rubryk z esejami o obrazach (Galeria Beaty Lejman) w czasopiśmie „Zabytki”. Kuratorka i autorka scenariuszy 17 wystaw muzealnych stałych i czasowych, współpracowała z wieloma muzeami i galeriami zagranicznymi m.in. niemieckimi, białoruskimi, hiszpańskimi, włoskimi i austriackimi.

Nagrodzona Sybillą (2012, za katalog zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: Malarstwo Europy Środkowej XVI-XVIII w.), Weną (2015, za projekt Metamorfozy zamku Książ) oraz odznaką honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2018).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *