Medal dla prof. Marty Lempart-Geratowskiej

8 grudnia 2017 r. w 99. rocznicę powstania naszego Uniwersytetu Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL wręczył Pani prof. Marcie Lempart-Geratowskiej, Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP Medal Signum Universitatis.

Odznaczenie to jest wyrazem uznania i wdzięczności za pomoc i życzliwość okazaną naszej Uczelni poprzez odrestaurowanie i konserwację ponad 30 obiektów z zakresu dawnego malarstwa i rzeźby, stanowiących cenne eksponaty w zbiorach Muzeum KUL”.

Przemówienie Rektora KUL na okoliczność wręczenia Medalu Signum Universitatis.

Dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP
Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od 30 lat zatrudniona na macierzystym Wydziale w Katedrze Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugowych, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego.
Od 2002 roku kieruje Pracownią Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Sztalugowych jedyną w Europie, która kształci w zakresie rozdzielania od siebie malowideł znajdujących się na jednym podobraziu. Ma na swoim koncie liczne prace konserwatorskie w zakresie malarstwa sztalugowego, w tym cztery samodzielne realizacje związane z rozwarstwianiem malowideł. Jest promotorem 35 prac magisterskich w tym 9 związanych z realizacją zabiegu rozwarstwienia i osadzenia oddzielonego malowidła na nowym podobraziu. Od 2012 roku uczestniczy w redagowaniu materiałów dotyczących badań fenomenu powtarzalności wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej – do chwili obecnej ukazały się dwa tomy cyklu.  Od roku 2013 pełni funkcję rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *