Obraz Michaliny Janoszanki w zbiorach Muzeum KUL

Wizerunki św. Teresy od Dzieciątka Jezus były często zamawiane do wystroju kaplic czy kościołów.  Z innym obrazem tej świętej wiąże się historia związków artysty Józefa Mehoffera z KUL-em. Kościół akademicki pw. Świętego Krzyża w latach 30. XX w. wymagał gruntownej przebudowy. Powstała tam tymczasowa kaplica projektu architekta Mariana Lalewicza. Aby ją wyposażyć ówczesny Rektor ks. Antoni Szymański próbował zakupić obraz św. Teresy od Józefa Mehoffera. W zbiorach Muzeum KUL zachował się list artysty do Rektora z dn. 8 VIII 1939 r., w którym Mehoffer z radością podejmuje się sprzedaży obrazu. Wybuch II wojny światowej niestety przerwał rozpoczętą transakcję i obraz nigdy na KUL nie trafił.

List Józefa Mehoffera do Rektora KUL, z dn. 8 VIII 1939 r., zbiory Muzeum KUL

oprac. Anna Szlązak-Nowak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *