Z MIŁOŚCI DO SZTUKI

ZBIORY MUZEUM
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
W MUZEUM POŁUDNIOWEGO PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
18 marca – 2 września 2018

Wystawa zorganizowana w roku jubileuszu 100-lecia KUL jest zapowiedzią nowej stałej ekspozycji muzeum uniwersyteckiego. Rozpoczęte właśnie prace koncepcyjno-budowlane, uniemożliwiające eksponowanie dzieł w Lublinie, stały się impulsem do wytypowania najcenniejszych muzealiów i pokazania ich szerokiej publiczności w ramach czasowej prezentacji. Zbiory podzielone zostały pomiędzy dwa muzea – Muzeum Zamkowe w Malborku i Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. 

Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski (1725-1794); Portret Anny Luizy (Ludwiki) z Mycielskich Radziwiłłowej; lata 60. XVIII w.; olej na płótnie; nr inw. MU KUL I-142; dar Stanisławy i Tadeusza Witkowskich z 1991 r.

Kolekcja sztuki KUL powstała w wyniku połączenia niezwykłej hojności i wielkiego zaufania kolekcjonerów do katolickiego uniwersytetu. Posiadanie tak cennych zbiorów stanowi powód do dumy, ale też duże wyzwanie. Depozyt zaufania donatorów zobowiązuje bowiem do prowadzenia zakrojonej na szeroką skalę działalności popularyzatorskiej i naukowej.

Różnorodność i bogactwo uniwersyteckiej kolekcji dzieł sztuki, zarówno pod względem gatunków artystycznych jak i chronologii, tłumaczy burzliwa historia zbiorów, zapoczątkowanych w 1932 r. przez darowiznę ks. kan. Jana Władzińskiego (1861-1935), który przekazał na rzecz KUL „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. W grudniu 1939 r. zgromadzone na KUL cenne artefakty zostały zarekwirowane przez Niemców i do dziś uchodzą za zaginione.

W odradzającym się po wojnie uniwersytecie nie zapomniano jednak o przedwojennych tradycjach muzealnych. Dzięki ofiarności instytucji kościelnych i państwowych (dar Kurii Archidiecezjalnej we Wrocławiu i przekaz z Centralnej Składnicy w Kozłówce), artystów oraz osób prywatnych (Olga i Tadeusz Litawińscy, Krystyna Hartleb, Stanisława i Tadeusz Witkowscy, Joanna Gliwa), na przestrzeni ostatnich 85 lat na KUL udało się zgromadzić w przeszło 1700 muzealiów.

Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski (1725-1794); Portret Ludwika Mycielskiego ; lata 60. XVIII w.; olej na płótnie; wys. 75 cm, szer. 62,6 cm; nr inw. MU KUL I-141; dar Stanisławy i Tadeusza Witkowskich z 1991 r.

Wśród eksponowanych w Białej Podlaskiej dzieł na szczególną uwagę zasługują obrazy wybitnego niemieckiego portrecisty doby rokoka – Christopha Friedricha Reinholda Lisiewskiego (1725-1794), a także Śpiący mały Jan Chrzciciela z kręgu weneckiego mistrza Pietro Liberiego (1605-1687).  Po raz pierwszy prezentowane są też obrazy religijne, pośród których miejsce wyjątkowe zajmuje ikona Chrystusa ustanawiającego Eucharystię, datowana na początek XVIII w. oraz barokowa kopia Cudu św. Jana Kantego (tzw. Cudu z dzbanem) według Tadeusza Kuntzego, zw. Koniczem (1727-1793). Te jak i szereg innych dzieł możemy oglądać w pełnej krasie dzięki wytężonej pracy studentów i wykładowców Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP.

Stanisław Czajkowski (1878-1954); Przedwiośnie; 1903; olej na płótnie naklejonym na tekturę; nr inw. MU KUL I-7; dar Olgi i Tadeusza Litawińskich z 1986 r.
Andrzej Grabowski (1833-1886); Pieski; 1850; olej na tekturze; nr inw. MU KUL I-19; dar Olgi i Tadeusza Litawińskich z 1986 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wernisaż wystawy 16 marca o godz. 18.00 w Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *