Ikona Nowosielskiego odkryta podczas prac konserwatorskich

Zbiory sztuki KUL w niezwykły sposób wzbogaciły się o kolejną ikonę jednego z najwybitniejszych artystów polskich XX w. – Jerzego Nowosielskiego. Wizerunek św. Pawła został odkryty podczas prac konserwatorskich prowadzonych w Muzeum Lubelskim.

Przez blisko 60 lat był ukryty pod ikoną Chrystusa Pantokratora.  Przez najbliższy rok dzieło będzie można podziwiać w Muzeum Lubelskim, a w przyszłości zajmie ważne miejsce w salach malarstwa polskiego w Muzeum KUL.

W zbiorach sztuki KUL znajdowały się dotąd trzy ikony Nowosielskiego (Przemienienie na Górze Tabor, Chrystus Pantokrator i Matka Boża Orantka) podarowane przez samego artystę. W związku z realizowaną w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia KUL rozbudową Muzeum KUL dzieła zostały wypożyczone Muzeum Lubelskiemu. Pozwoliło to uniknąć sytuacji, kiedy na czas remontu cenne dzieła sztuki chowane są do magazynów. Zgodnie z praktyką muzealną każde wypożyczone dzieło sztuki przechodzi drobiazgowe przeglądy konserwatorskie, a jeśli to konieczne poddawane jest pracom konserwatorsko-restauratorskim. Tak też stało się i tym razem. Po wyjęciu z ram ikony Chrystus Pantokrator oczom konserwatorów ukazały się fragmenty innego dzieła. Za zgodą KUL konserwatorzy z Muzeum Lubelskiego oddzieli oba płótna. Pod spodem znajdował się wizerunek św. Pawła, niekwestionowane dzieło Jerzego Nowosielskiego, które przez blisko 60 lat – nienarażone na działanie promieni słonecznych – przetrwało w stanie idealnym.
Trudno dziś stwierdzić, co kierowało artystą w momencie naciągania jednego płótna na drugie. Być może przed podróżą do Lublina zabrakło mu wolnych krosień? A jechał przecież w określonym celu – miał wymalować wnętrze kościoła akademickiego. Jak wiadomo z notatek artysty na tym zleceniu szczególnie mu zależało. W podróż do Lublina zabrał ze sobą – jak dotąd sądzono – trzy ikony. Czwarta czekała na odkrycie blisko 60 lat…
Pomimo iż Jerzy Nowosielski nie otrzymał zlecenia na realizację fresków w kościele akademickim, to pozostawił ikony dla KUL-u. Dziś uznawane są powszechnie za jedne z najlepszych obrazów o tematyce religijnej z końca lat 50. i początku 60. XX w.
Koncepcja fresków przetrwała natomiast w szkicach, które po raz pierwszy zaprezentowane zostały na KUL-u w ramach wystawy czasowej: Niezrealizowana polichromia Jerzego Nowosielskiego dla kościoła akademickiego KUL (22 lutego – 9 marca 2015 r.), a po wystawie zakupione – jako ważne lubliniana – do zbiorów graficznych Muzeum Lubelskiego.
Warto podkreślić, że w przyszłości ikony Jerzego Nowosielskiego zajmą ważne miejsce w salach malarstwa polskiego w Muzeum KUL.