Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

Celem zadania jest konserwacja pięciu zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum KUL: trzech gotyckich rzeźb śląskich, jednej ludowej o nieokreślonej proweniencji, powstałej w okresie nowożytnym, noszącej jednak znamiona poprzedniej epoki oraz XVIII-wiecznego krucyfiksu – luksusowej pamiątki z pielgrzymki do Ziemi Świętej.

O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL. Krytyczny stan zachowania zabytków obliguje do pilnej interwencji konserwatorskiej. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w uniwersyteckim nauczaniu o rozwoju sztuki okresu średniowiecza i nowożytności. Zadanie obejmuje także wystawę czasową i wydanie folderu, prezentujących historię zabytków i kulisy ich konserwacji.

program: Wspieranie działań muzealnych
zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”
czas realizacji: 17 I – 31 XII 2022 r.
autor projektu: dr Krzysztof Przylicki
prace konserwatorskie: Konserwacja Dzieł Sztuki – mgr Grzegorz Gołubiak

Radio Lublin – artykuł1

Radio Lublin – artykuł2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *