Wystawa NORWID. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem…”

Michał Szweycer, Portret Cypriana Norwida, ok. 1856, fotokopia ze zbiorów Biblioteki Narodowej (przed 1930, nr inw. F.43), retusz A. Cedro

Termin wystawy: 28 października 2021 – 31 stycznia 2022
Miejsce: Muzeum KUL

24 września 2021 r. przypadła dwusetna rocznica urodzin Cypriana Norwida, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej kultury. Muzeum KUL, Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL oraz Fundacja Museion Norwid pragnąc włączyć się w obchody Jubileuszu poprzez organizację wystawy zatytułowanej Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *