„…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze

Monstrancja, której używał Stefan Wyszyński, biskup lubelski i Wielki Kanclerz KUL w latach 1946-1948.
Napis na odwrocie stopy: KAPLICY K.U.L. WYCHOWANKOWIE
KS. Z. SURDACKI L. CHRISTIANS LUBLIN 22-VII-1939 R.
Własność Kościoła pw. Świętego Krzyża (kościół akademicki
KUL) / Fot. K. Szumlak
Wystawa „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze w Muzeum KUL. / Fot. G. Tutak
Wystawa „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze w Muzeum KUL. / Fot. G. Tutak
Wystawa „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze w Muzeum KUL. / Fot. K. Szumlak
Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, pracownia śląska, około 1500, przyścienna, od tyłu wydrążona, drewno lipowe, resztki zaprawy
kredowo-klejowej i warstw malarskich,
dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z 1956 r. / Fot. K. Szumlak
Wystawa „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze w Muzeum KUL. / Fot. K. Szumlak
Wystawa „…sztuka jest mocą trwałą!” Myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego o kulturze w Muzeum KUL. / Fot. G. Tutak
Mszał ofiarowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski dla KUL 21 września 1958 r., w 40. rocznicę istnienia Uniwersytetu / Fot. K. Szumlak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *