Wystawa NORWID. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem…”

Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem

Płomienne blaski różowe z mrokami

Walczą, jak cnota z świata-tego księciem,

Mdławe, lecz ufne, choć wciąż je coś mami.

                                    C. Norwid, Quidam

W tytule wystawy, zaczerpniętym z poematu Quidam, chcieliśmy z jednej strony odwołać się do poetyckiej metafory ludzkiego życia, z drugiej – wyeksponować oryginalność Norwidowskiego obrazowania, któremu towarzyszy przekonanie o kruchości egzystencjalnej człowieka, a zarazem o jego eschatologicznym przeznaczeniu.

Ekspozycji Norwidowskiej towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia: wystawa dotycząca inicjatyw norwidologicznych podejmowanych w KUL, promocja albumu prezentującego plastyczną spuściznę Cypriana Norwida pt. Wierny-portret (opracowanie Edyta Chlebowska, wydawca Pewne Wydawnictwo) oraz spektakl teatralny Powrót Norwida w wykonaniu aktorów Teatru Nie Teraz (reżyseria Kazimierz Braun i Tomasz A. Żak).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *