Kolejny cenny dar dla Muzeum KUL

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 6 lipca 2020 r. otrzymaliśmy akwarelowy wizerunek Jana Nepomucena Gniewosza autorstwa Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911). Obraz pradziadka ofiarował Jacek Antoni Szczęk. To już drugi portrecik tego znanego przemysłowca, publicysty i kolekcjonera obrazów malarzy polskich w zbiorach Muzeum KUL. Rok temu portret Gniewosza pędzla Seweryna Bieszczada otrzymaliśmy w darze od Ewy Czarnockiej-Januszkowskiej, siostry obecnego darczyńcy.

Zakończenie wystawy „Kolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiała. Przeciwne kierunki”

Już tylko kilka dni pozostało do zakończenia wystawy prezentującej wybrane przykłady sztuki współczesnej z kolekcji Krzysztofa Musiała. 8 lipca 2020 r. to ostatni dzień, by móc zobaczyć prace tak znanych artystów jak: Mirosław Bałka, Tadeusz Brzozowski, Wojciech Fangor, Maria Jarema, Łukasz Korolkiewicz, Jan Lebenstein, Artur Nacht-Samborski, Jerzy Nowosielski, Jacek Sempoliński, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Ryszard Winiarski, Andrzej Wróblewski i in.

Serdecznie zapraszamy!

„Kolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiała. Przeciwne kierunki”
Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Kolejne rzeźby w konserwacji!

Zaczynamy właśnie kolejny etap konserwacji nowożytnych rzeźb ołtarzowych z naszych zbiorów. Tym razem wytypowanych zostało osiem obiektów, w tym bardzo zniszczone figury św. Jana Nepomucena i św. Jadwigi Śląskiej. Pod kątem artystycznym szczególnie cenne są rzeźby: Putta z pracowni Sebastiana Zeisla oraz Koronacji Najświętszej Maryi Panny z kaplicy w Jaworku łączonej z pracownią międzyleską tworzącą na zlecenia hrabiego Althana.

w trakcie konserwacji

Kierunek sztuka. Sztuka polska XIX-XX w. ze zbiorów Muzeum KUL

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze – miejsce kolejnej wystawy ze zbiorów Muzeum KUL, fot. Krzysztof Przylicki

Upowszechnianie zbiorów należy do podstawowych zadań muzeów. Będąc w posiadaniu tak cennych muzealiów, od kilku lat prowadzimy wzmożoną aktywność w tym zakresie. W obliczu braku odpowiednich przestrzeni wystawienniczych od początku postawieni byliśmy przed wyborem – albo pokazywać zbiory w ramach wystaw czasowych poza swoją siedzibą, albo trzymać je w niedostępnych osobom postronnym magazynach. Zwyciężyła pierwsza opcja. Wystawy ze zbiorów muzealnych KUL organizowane są regularnie od 2012 r. Każda z nich ma jednak indywidualny rys, często dostosowany do charakteru miejsca, w którym są pokazywane.

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, fot. Robert Główczyk

Kolejnym punktem na naszej mapie jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Nazwa mogłaby sugerować, że instytucja ta koncentruje się głównie na gromadzeniu tkanin, narzędzi i maszyn tkackich, w rzeczywistości niemałą część jej zbiorów stanowi sztuka dawna, w tym kolekcja unikatowych przedmiotów z dawnego gabinetu osobliwości, założonego przy kamiennogórskim Kościele Łaski. To tutaj znajduje się zabytek absolutnie wyjątkowy – paleta malarska Michaela Willmanna (1630–1706), wybitnego malarza doby baroku w Europie Środkowej, określanego często mianem śląskiego Rembrandta, którego dzieła można oglądać do 4 października br. na wielkiej monograficznej wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Paleta malarska Michaela Willmanna ze zbiorów Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, fot. Krzysztof Przylicki

„Kwiat Europy” w Muzeum Regionalnym w Jaworze

30.05.-27.09.2020

Malarstwo zachodnioeuropejskie stanowi niewielką część naszych zbiorów. Ze względów artystycznych zasługuje jednak na szczególną uwagę. Tradycję gromadzenia obrazów malarzy obcych zapoczątkował już ks. kan. Jan Władziński (1861-1935), założyciel i pierwszy dożywotni kustosz Muzeum Uniwersyteckiego. W obliczu grabieżczej polityki okupanta, a także niefachowo sporządzonego spisu eksponatów z 1934 r., trudno jest nam dziś odtworzyć pierwotny stan posiadania. Przy jednym tylko obiekcie – portrecie „Marji Stuart” – jako miejsce jego powstania wskazano wtedy Włochy: „malowidło olejne na tacy żelaznej włoskiego pędzla”. Obcą proweniencję mogły mieć także dzieła namalowane w technice olejnej na blasze. Odnaleziona niedawno strata wojenna – wizerunek „Matki Bożej z Dzieciątkiem” być może także wyszedł spod pędzla włoskiego malarza.

Nowosielski w Supraślu

Serdecznie zapraszamy na wystawę „Ikona – droga przez życie.  Ikony Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” w Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Na tę okazję ikona Matki Bożej Oranty przeszła trudną konserwację, natomiast pozostałe dzieła uzyskały nowe, bardziej wpisujące się w klimat ramy.

Wystawa trwa od 16 maja do 23 czerwca 2020 r.

Wernisaż wystawy: IKONA – DROGA PRZEZ ŻYCIE. Ikony Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum KUL

Wirtualna Noc Muzeów w Muzeum Ikon w SupraśluWernisaż wystawy: IKONA – DROGA PRZEZ ŻYCIE. Ikony Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum KULsobota // 16 maja 2020 // godz.21.20Od 17 maja zapraszamy na wystawę dostępną na ekspozycji Muzeum Ikon.#muzeumikon #nowosielski #ikonaMuzeum KULW materiałach video zamieszczono fragmenty filmuhttps://www.youtube.com/watch?v=RJ7eGcJpNEgzrealizowanego przez TV KUL

Opublikowany przez Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Czwartek, 14 maja 2020

Konferencja naukowa „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”

Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych otrzymało wsparcie konferencji naukowych na rok 2020 oraz 2021. W dniach 22-23 października 2020 r. w Kielcach zostanie zorganizowana konferencja naukowa „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”. Natomiast kolejna już międzynarodowa konferencja pt.: „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki” – Academic heritage for the future of science” odbędzie się w dniach 19-22 października 2021 r. w Warszawie. Muzeum KUL bierze udział w projekcie „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”.

Projekt „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki” dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konserwacja obrazu „Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny”

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny, 2. połowa XVIII wieku, stan w trakcie konserwacji, fragment z twarzą Matki Boskiej w trakcie usuwania przemalowań. Fot. Katarzyna Dobrzańska, 2019

Prace konserwatorskie przy dwóch osiemnastowiecznych obrazach ołtarzowych pochodzących z kościoła pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Sernikach, obecnie należących do kolekcji Muzeum KUL, rozpoczęły się w 2016 roku. Według tradycji obrazy miał namalować Jan Bogumił Plersch (1732-1817), malarz znany głównie dzięki malowidłom ściennym i dekoracyjnym, wykonanym m.in. w Łazienkach i we wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wyjątkowy dar dla Muzeum KUL

Dzięki uprzejmości Profesora Stefana Sawickiego, teoretyka i historyka literatury oraz wieloletniego pracownika KUL, zbiory Muzeum KUL wzbogaciły się o cenne dokumenty związane ze św. Janem Pawłem II. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, że to właśnie nam przypadło zaopiekować się pamiątkami po Ojcu Świętym. Panu Profesorowi bardzo dziękujemy za okazane zaufanie.