Zakończenie konserwacji wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL

22 listopada zakończyły się prace konserwatorskie przy pięciu zabytkowych obiektach ze zbiorów Muzeum KUL dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, zadanie: „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL”.

90-lecie naszego muzeum

9 października 1932 r., podczas inauguracji roku akademickiego, uroczyście otworzono Muzeum Uniwersyteckie im. ks. kanonika Jana Władzińskiego.

Jak do tego doszło i jakie losy miała placówka muzealna KUL możemy przeczytać w artykule dr Pauliny Byzdry-Kusz z Ośrodka Badań nad Dziejami KUL.

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego

Uwaga! Wystawa przedłużona do 23 marca 2023!

Wystawa w Muzeum KUL oraz na 1 p. holu Gmachu Głównego KUL
3 czerwca – 7 października 2022 r.

Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego to wystawa poświęcona sylwetce założyciela i pierwszego rektora KUL oraz początkom funkcjonowania uniwersytetu. Ekspozycja została przygotowana w roku 100. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego (2022), a jednocześnie w 100-lecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół KUL, które powstało jako instytucja troszcząca się o podstawy materialne i propagująca myśl katolicką w społeczeństwie odrodzonej Ojczyzny.

Ks. Idzi Radziszewski, 1898, fot. W. Boretti, Biblioteka Uniwersytecka KUL

Zaprezentowana na ekspozycji przedwojenna historia pierwszej lubelskiej uczelni wskazuje na wielkie znaczenie idei ks. Radziszewskiego dla rozwoju polskiej nauki. Pierwsza katolicka wszechnica stała się bowiem jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w przedwojennej Polsce, zyskując uznanie również za granicą. Sukces uczelni to zasługa wielu oddanych osób, które swoją cierpliwością i niezłomnością zdołały w trudnych czasach odradzającej się Polski powołać do życia nowoczesny uniwersytet. Prawda w Miłości (Veritas in caritate), jedno z wezwań patronalnych lubelskiej Alma Mater, wyraża ideę uniwersytetu, konsekwentnie realizowaną przez pierwszego rektora i jego następców.

Karol Jaroszyński (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”

WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO 28 PAŹDZIERNIKA 2022

Wystawa w Muzeum KUL
8 czerwca – 7 października 2022 r.

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy pt. KAROL JAROSZYŃSKI (1878-1929). „Uważam za obowiązek umożliwić narodowi polskiemu założenie uniwersytetu katolickiego”, która odbędzie się 8 czerwca o godz. 18:00 w Muzeum KUL. Inauguracji ekspozycji będzie towarzyszyć prezentacja książki ks. prof. Antoniego Dębińskiego oraz prof. Magdaleny Pyter „Karol Jaroszyński. Atawistycznie obciążony wielkim hazardem życiowym”.

Ekspozycja ukazuje nietuzinkową postać Karola Jaroszyńskiego, finansisty i filantropa, jednego z założycieli Uniwersytetu Lubelskiego. Jest to odsłona kolejnej części wystawy poświęconej początkom uniwersytetu.

Na wystawie zaprezentowano unikatowe materiały udostępnione przez potomka Karola – Pana Józefa Jaroszyńskiego z Krakowa. Można zatem zobaczyć oryginały dokumentów, listów, plany majątków, plany finansowe oraz archiwalne zdjęcia. Obrazują one niezwykle barwny życiorys Karola Jaroszyńskiego. Ekspozycję dopełniają dokumenty dotyczące początków uczelni z Archiwum Uniwersyteckiego KUL.

Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących.

Noc Kultury

Zapraszamy do Muzeum KUL w sobotę 4 czerwca w godz. 18.00-21.00.

W ramach lubelskiej Nocy Kultury dostępna będzie wystawa „Prawda w Miłości. Dzieło ks. Idziego Radziszewskiego”.

THEATRUM SACRUM. Wystawa sztuki barokowej ze zbiorów Muzeum KUL

Wystawa dostępna do 20 maja 2022 w Muzeum KUL.

Nowa wystawa w Muzeum KUL prezentuje dotychczasowe działania konserwatorskie jakie podjęło muzeum w celu ratowania sakralnego dziedzictwa – głównie rzeźb, które w różnych okolicznościach trafiły do KUL. Tym samym ekspozycja wpisuje się w jubileusz 90-lecia tradycji muzealnych KUL. Założyciel muzeum uniwersyteckiego KUL ks. kan. Jan Władziński (1861-1935),  wielokroć podkreślał jak ważne jest roztaczanie opieki nad „zabytkami przeszłości” (Szanujmy przeszłość „O konserwacji zabytków”, 1920).

Dzięki różnorodności dzieł ekspozycja jest niezwykłym, pełnym dynamiki i nieoczekiwanych zwrotów akcji barokowym theatrum sacrum. Jego aktorami są stworzone ku chwale Boga – nierzadko przez najznamienitszych twórców tamtych czasów – zastępy aniołów i świętych.

Muzeum KUL otrzymało kolejną dotację na konserwację zabytków

Matka Boża z Dzieciątkiem, pracownia śląska; ok. 1500; dar Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z 1956 r.

Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację Muzeum KUL w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, na zadanie „Konserwacja wybranych muzealiów na potrzeby nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL” (jeden z najwyżej ocenionych wniosków).

Celem obecnego zadania będzie konserwacja pięciu zabytkowych obiektów ze zbiorów Muzeum KUL: trzech gotyckich rzeźb śląskich, jednej ludowej o nieokreślonej proweniencji, powstałej w okresie nowożytnym oraz XVIII-wiecznego krucyfiksu –luksusowej pamiątki z pielgrzymki do Ziemi Świętej. O wyborze artefaktów zadecydowały wartości artystyczne, historyczne i edukacyjne. Wytypowane obiekty zajmą ważne miejsce w nowej stałej ekspozycji Muzeum KUL.

100-lecie śmierci ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego (1871-1922)

22 lutego mija 100 lat od śmierci założyciela i pierwszego rektora KUL – ks. prof. Idziego Radziszewskiego. Z tej okazji Muzeum KUL wraz z Ośrodkiem Badań nad Dziejami KUL przygotowało okolicznościową wystawę, którą tworzą pamiątki po ks. Radziszewskim. Można je obejrzeć na 1. piętrze holu Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wśród eksponatów zgromadzonych w gablotach znajdują się: obrus i łyżeczka z monogramami ks. Idziego Radziszewskiego, darowane przez wnuczkę siostry pierwszego rektora. Na uwagę zasługują pasy ks. Radziszewskiego, które trafiły na KUL także ze zbiorów rodzinnych. Ponadto wyeksponowano archiwalne fotografie, rękopis ks. Idziego, czy brewiarz, z którego korzystał. Wystawę dopełnia gipsowe popiersie założyciela KUL, dłuta rzeźbiarza Franciszka Deca z 1925 r.  Pokaz opatrzony jest tekstem opracowanym przez dr hab. Irenę Wodzianowską, kierownika Ośrodka Badań nad Dziejami KUL.

Ekspozycja jest zapowiedzią większej wystawy, zaplanowanej w maju br. (organizowanej wraz Ośrodkiem Badań nad Dziejami KUL  oraz Towarzystwem Przyjaciół KUL), która ma upamiętnić nie tylko pierwszego rektora KUL, ale także początki naszej uczelni, a tym samym akademickiego Lublina.

Setna rocznica śmierci założyciela pierwszej lubelskiej uczelni jest okazją do przypomnienia sylwetki tego niezwykłego człowieka,  „który siłą swej woli i pracowitości stworzył jedną z pierwszych uczelni w przedwojennej Polsce oraz pierwszy w Europie środkowo-wschodniej katolicki uniwersytet”.

Oprowadzanie kuratorskie na wystawie NORWID. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem…”

Zapraszamy na spotkanie z kurator dr Edytą Chlebowską na wystawie NORWID. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem…” w Muzeum KUL.
Oprowadzanie będzie miało miejsce w czwartek, 27 stycznia, o godz. 15.00. To już ostatnia okazja wysłuchania niezwykle ciekawych opowieści o Cyprianie Norwidzie. Przypominamy, że wystawa kończy się 31 stycznia! Serdecznie zapraszamy!

Fot. Tomasz Koryszko/KUL