Zakończenie prac konserwatorskich w ramach zadania „Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe”.

Celem zadania była konserwacja 18 nowożytnych rzeźb ołtarzowych w drewnie ze zbiorów Muzeum KUL, które z uwagi na wartości artystyczne, estetyczne i historyczne stanowią kluczowy element przyszłej stałej ekspozycji Muzeum KUL (w części poświęconej sztuce religijnej). Wybór podyktowany był wysoką klasą artystyczną zabytków, a równocześnie ich bardzo złym stanem zachowania, obligującym do pilnej interwencji konserwatorskiej. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie w przyszłości stworzenie narracji, która stanie się bazą w nauczaniu o rozwoju plastyki okresu nowożytnego (upowszechnianie na dużą skalę wiedzy o artystycznej spuściźnie terenów obecnej Lubelszczyzny w szerszym kontekście sztuki środkowoeuropejskiej), a także elementem edukacji studentów, księży i opiekunów zabytków w zakresie ich ochrony i konserwacji.

Na finalizację tegorocznego projektu złoży się wystawa czasowa zakonserwowanych rzeźb w siedzibie Muzeum KUL w dniach 1-17 grudnia br. oraz wydanie folderu dokumentującego działania konserwatorskie, a także przedstawiającego historię zabytków. W tym czasie planowana jest także prelekcja na temat historii rzeźb, którą wygłosi dr Krzysztof Przylicki, dyrektor Muzeum KUL.

program: Wspieranie działań muzealnych
zadanie: Konserwacja nowożytnych rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum KUL. Etap III, ostatni – rzeźby ołtarzowe
czas realizacji: 11 I – 31 XII 2021 r.
autorzy projektu: dr Krzysztof Przylicki
prace konserwatorskie: Konserwacja Dzieł Sztuki – mgr Łucja Brzozowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *